Til ingen nytte

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Fra 2005 har medisinskvitenskapelige tidsskrifter stilt krav om at kliniske studier må registreres i et offentlig tilgjengelig register. Tanken er at det er vanskeligere å gjemme bort uønskede resultater når studien er synlig for all verden. Nå viser en nylig startet tjeneste, https://trialstracker.ebmdatalab.net, at mye kan gjemmes bort likevel: Nærmere halvparten av alle studier registrert i databasen clinicaltrials.gov de siste ti årene, finansiert av legemiddelfirmaer og enkelte universiteter, er fortsatt ikke publisert.

Den som gjennomfører forskning på mennesker, har et ansvar for at resultatene gjøres offentlig tilgjengelig. Det gjør samfunnets felles kunnskapsgrunnlag så komplett som mulig når beslutninger om for eksempel bruk av ny behandling skal tas. Derfor er det et problem når kliniske data enten ikke er publisert, eller er publisert i så ubetydelige og ikke-indekserte tidsskrifter at de ikke blir funnet. Det er også et problem at 8,7 millioner pasienter, i tro på at resultatene skulle komme andre til gode, har delt sine helsedata med forskere – til ingen nytte.

Anbefalte artikler