Re: Elektronisk tilgang til psykiatrisk journal for pasienter

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeanette Bjørke-Bertheussen & Melissa Weibell skrev i Tidsskriftet nr. 18/2016 en kronikk om elektronisk tilgang til psykiatrisk journal for pasienter (1). Jeg kjenner ikke igjen løsningen slik den presenteres i artikkelen. Kan det være mulig at beskrivelsen av løsningen ikke er oppdatert etter at artikkelen først ble forfattet i april? Siden den gang har voksenpsykiatri-, rus-, og BUP-miljøene vært representert ved ledere i en arbeidsgruppe som har tilpasset løsningen, for nettopp å imøtekomme endel av bekymringene artikkelen tar opp. Miljøene har så utviklet og kvalitetssikret retningslinjer og opplæringsmateriale.

  Angående Danmark viser forfatterne til en artikkel fra 2009 som omhandler åpen sykehusjournal på nett. Siden den gang er løsningen endret fra 14 dager til 3 – 5 dager før pasientene får innsyn (2).

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media