Re: En kvinne med nevrofibromatose, infeksjonstegn og blødninger

Øyvind Bruserud Om forfatteren
Artikkel

Takk til Kildahl-Andersen og medarbeidere for en flott kasuistikk i Tidsskriftet (1). Artikkelen er godt skrevet og faglig spennende. Likevel merket jeg meg følgende avsnitt: «Gastrokirurgene ønsket overflytting til revmatologisk avdeling og pasienten ble overført til lungemedisinsk avdeling i påvente av dette. Valg av lungeavdelingen som oppholdssted var tilfeldig.» Er dette god håndtering av en alvorlig syk pasient med uavklart diagnose? Dessverre vil nok flere kjenne til lignende problemstillinger omkring pasientflyt i en presset sykehushverdag.

Anbefalte artikler