Pancreas i bilder – og mye mer …

Jon Arne Søreide Om forfatteren
Artikkel

Casillas, Javier

Levi, Joe U.

Quiroz , Alexander O.

Multidisciplinary teaching atlas of the pancreas

1 045 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 20016. Pris EUR 180

ISBN 978-3-662-46744-2

Bukspyttkjertelen fikk sitt navn (pancreas) i år 100 e.Kr., men ble første gang beskrevet mer enn 400 år tidligere. Claudius Galenus (138 – 201 e.Kr.), oppfattet at pancreasfunksjonen først og fremst var å beskytte de store kar bak pancreas. I dag er innsikten i og forståelsen av pancreasrelaterte sykdommer bedre, men vi er ikke i mål.

Redaktørene, alle fra Jackson Memorial Hospital i Florida, USA, har satt seg som mål å lage en samlet multidisiplinær bildebok om pancreas, der både fysiologi, patologi, godartede og maligne sykdommer er tatt med. Konseptet er å bygge kapitlene opp på de tre søylene radiologi, patologi og kirurgi. Hvert kapittel inneholder gode illustrasjoner, både fra det radiologiske feltet, makrobilder fra operasjonspreparater og histologiske snitt, men også andre didaktiske illustrasjoner. Teknisk kvalitet er god. Selve teksten er knapp, oftest nærmest punktvis. Hovedkapitler avsluttes med et sammendrag med en rekke «læringspunkter». Både hyppige, men også til dels svært sjeldne tilstander er tatt med. Referansene er relevante og oppdaterte. Layouten er tiltalende, og innbindingen er solid.

Dette er ingen lærebok, men et fantastisk supplement til enhver lærebok, og virkelig en bok for alle i det multidisiplinære teamet. I et eget sluttkapittel er det 41 illustrerte kasuistikker for egenevaluering.

Boken bør være et «must» for alle kliniske avdelinger som driver med utredning og behandling av pancreassykdommer, men også for radiologer og patologer som arbeider med slike problemstillinger. Prisen kan virke høy, men for utdanningskandidater og spesialister som ønsker å fordype seg innen dette fagfeltet, er boken virkelig en ny og annerledes mulighet til å lære mer – selv om det vil koste både tid og penger.

Anbefalte artikler