Nytt og effektivt legemiddel mot atopisk eksem

Kari Tveito Om forfatteren
Artikkel

Et nytt humant antistoff gir klinisk bedring ved atopisk dermatitt.

Eksem. Illustrasjon: Science Photo Library

Dupilumab, et humant monoklonalt antistoff mot interleukin-4-reseptor alfa, hemmer signaler fra to cytokiner som spiller en viktig rolle ved atopiske sykdommer, bl.a. atopisk eksem.

Nylig publiserte New England Journal of Medicine to randomiserte, placebokontrollerte fase 3-studier av dupilumab-behandling ved atopisk eksem (1). Studiene omfattet totalt 671 voksne pasienter med kronisk atopisk eksem av moderat til alvorlig grad. Pasientene ble behandlet i 16 uker, enten med ukentlige subkutane injeksjoner med dupilumab, dupilumab annehver uke eller placebo.

Nesten 40 % av pasientene som ble behandlet med dupilumab, ble helt eller nesten helt kvitt sine eksemplager i begge studiene. Resultatene var de samme uavhengig om dupilumab ble gitt hver eller annenhver uke. Placebogruppene kom signifikant dårligere ut (p < 0,001). Dupilumab-behandling var også assosiert med bedring i kløe, angst/depresjon og livskvalitet.

– Dette er to meget interessante studier, sier Marit Saunes, avdelingsoverlege ved Hudavdelingen, St. Olavs hospital, og førsteamanuensis ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

– For pasienter med psoriasis har biologiske legemidler vært et behandlingsalternativ i flere år. Dette er første gang et humant antistoff viser effekt mot atopisk eksem, som er den andre store pasientgruppen i dermatologi. Nå gjenstår det å vurdere effekt og sikkerhet av dupilumab over lengre behandlingsperioder, sier Saunes.

Anbefalte artikler