Mer enn fruktkurv og trening

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Anje Höper er ph.d. og lege i spesialisering i arbeidsmedisin ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Hun er også prosjektleder for Arbeidshelse i Nord ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

  Kan du fortelle om noe viktig som skjer i faget ditt for tiden?

  Kan du fortelle om noe viktig som skjer i faget ditt for tiden?

  «Helsefremme» er et ganske nytt område i arbeidsmedisinen og et uttrykk mange sliter med å definere. Helsefremmende arbeidsplasser er mye mer enn fruktkurv og trening i arbeidstiden. De kjennetegnes av god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som steder der arbeidstakerens ressurser og potensial utnyttes, samtidig som det gis mulighet til faglig utvikling og tilrettelegging der dette er nødvendig. Alt dette øker trivselen og vil slå positivt tilbake på arbeidsplassen. Det er viktig å huske på at arbeid i seg selv er helsefremmende. Det finnes selvfølgelig situasjoner der det er riktig å sykmelde, men sannsynligheten for å komme tilbake i jobb synker dramatisk etter bare noen få måneders sykmelding. Fastleger har forståelig nok ikke alltid mulighet å sette seg inn i tiltak som muliggjør at pasienten kan (i hvert fall delvis) holdes i arbeid. Her er det ønskelig med økt samarbeid med arbeidsmedisinere. For eksempel kan bedriftslegens kjennskap til arbeidsplass og arbeidsforhold utnyttes og dermed komme arbeidstakeren, virksomheten og samfunnet til gode.

  Kan du anbefale en ny og interessant artikkel?

  Kan du anbefale en ny og interessant artikkel?

  I Renholdssprayer, kjemikalier, astma og kols (1) sammenfattes internasjonal litteratur angående den økte risikoen for astma og kols ved bruk av rengjøringsmidler. Det legges vekt på norske forhold og de negative effektene av midler i sprayform. Temaet har en betydning utover arbeidsmedisinens grenser, da dette er noe som også gjelder i privat sammenheng.

  Hva er ditt favoritthjelpemiddel på jobb?

  Hva er ditt favoritthjelpemiddel på jobb?

  Google! Vi får inn pasienter fra mange forskjellige typer arbeidsplasser. Da er det viktig å ha lest seg opp på både bransje, arbeidsoppgaver, mulige eksponeringer osv. Hvis man er heldig, finner man en rapport, en avisartikkel eller noe annet om den spesifikke arbeidsplassen der pasienten jobber eller har jobbet. Dette gir en mer effektiv samtale med pasienten og bedre grunnlag for en avgjørelse om hvorvidt det er sannsynlig at vedkommende har fått sin sykdom på grunn av arbeidet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media