Minneord

Pål-Dag Line Om forfatteren
Artikkel

Tidligere transplantasjonskirurg ved Rikshospitalet, Bjørn Herman Lien, døde 15. september 2016, 71 år gammel, etter ett års alvorlig sykdom. Bjørn ble født 5. februar 1945 og vokste opp i Ål i Hallingdal. Ti år gammel flyttet familien til Maridalen i Oslo.

Bjørn ble cand. med. i 1970 ved Universitetet i Oslo. Etter turnustjenesten ved Lillehammer sykehus og i Selbu fikk han sin kirurgiutdanning ved Lillestrøm legevakt og Telemark sentralsykehus.

I 1983 ble Bjørn spesialist i generell kirurgi. Samme år begynte han med transplantasjonskirurgi ved Kirurgisk avdeling B, Rikshospitalet under professor Audun Flatmark og overlege Gunnar Sødals legendariske ledelse. Han ble i avdelingen til han gikk av med pensjon i 2012.

Bjørns kompetanse og arbeidsinnsats som transplantasjonskirurg står det stor respekt av, og alle oppgaver ble utført meget samvittighetsfullt og presist. Bjørn gjorde en enestående innsats for donorvirksomheten som bidro til at Rikshospitalet ble Europas største transplantasjonssenter. Han ble leder for Norsk ressursgruppe for organdonasjon og gjorde her en utrettelig pionérinnsats for å heve kompetansenivået hos alle involverte på donorsykehusene. På eget initiativ utarbeidet Bjørn årlige rapporter lenge før disse ble etterspurt av sentrale helsemyndigheter.

Vi vil huske Bjørn som en dyktig, samvittighetsfull og engasjert kirurg som alltid stilte opp for pasientene.

Vi takker Bjørn Herman Lien for nærmere 30 års innsats på Rikshospitalet og sender vår dypeste medfølelse til hans nærmeste familie, sønnen Bjørn Helge, svigerdatter Janne, barnebarna Charlotte, Embrik og Hermund, mor Gunhild, samboer Hilde, Sihem og Thoreya.

På vegne av tidligere kolleger

Anbefalte artikler