Minileder

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Leder

Lars Slørdal
Anne Elise Eggen

Brev til redaktøren

Stine Marit Moen
Hanne Flinstad Harbo
Elisabeth Gulowsen Celius
Piotr Sowa
Gro Owren Nygaard
Mona K. Beyer
Øyvind Bruserud
Ellen Rygh
Frode Gallefoss
Harald Reiso

Fra andre tidsskrifter

Verdens helse

Intervju

Martin Hotvedt

Originalartikkel

Christian Haga
Mimi Stokke Opdal
Silja Skogstad Tuv
Per Henrik Zahl
Hanne Stenberg-Nilsen

Oversiktsartikkel

Tore Grimstad
Katrine Brække Norheim

Klinisk oversikt

Medisinen i bilder

Marianne Solberg
Jeanette Koht

Noe å lære av

Øyvind Magne Bremnes
Øystein Grimstad
Katja Eskeland Bremnes

Kronikk

Vigdis Vindenes
Jørgen G. Bramness
Anne Line Bretteville-Jensen
Jørg Mørland
Liliana Bachs

Medisinsk historie

Språkspalten

Torfinn Madssen
Marius Tufte
Erlend Hem

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Jørgen G. Bramness

Legelivet

Alexander Wahl

Aktuelt i foreningen

Marit Hermansen
Lise B. Johannessen
Christine Rian Johannessen
Marianne Nordhov

Gjesteskribent

Heidi Sævareid