m2016/20
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Leder
Brev til redaktøren
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Klinisk oversikt
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Kronikk
Medisinsk historie
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Aktuelt i foreningen
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media