Forsiden

Artikkel

Illustrasjon © Sandra Blikås / byHands

Talidomidskandalen knuste ideen om at morkaken er en beskyttende barriere for fosteret. De færreste medikamenter er testet på gravide, og mange kvinner med multippel sklerose trenger medisin. Hvordan skal helserisikoen for mor veies opp mot risikoen for fosteret når kunnskapen er liten og fallhøyden stor?

Anbefalte artikler