Langtidskonsekvenser av underernæring

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Barn som overlever alvorlig akutt underernæring, har redusert vekst i flere år etterpå.

  Underernæring hos barn er et alvorlig helseproblem med stor dødelighet i lavinntektsland. Langtidskonsekvensene for de barna som overlever, er det mindre kunnskap om.

  I en nylig publisert studie fra Malawi tok man utgangspunkt i 1 024 barn (median alder 24 md.) som var innlagt i sykehus i årene 2006 – 07 grunnet alvorlig akutt underernæring (1). Av disse døde 238 under innleggelsen, 192 døde innen ett år og ytterligere 46 innen syv år. Av de overlevende ble 320 barn sporet opp. Disse ble sammenlignet med to kontrollgrupper, bestående av henholdsvis 217 søsken av barn som hadde vært underernært og 184 ubeslektede barn.

  Syv år etter innleggelsen var barna som hadde vært underernært signifikant lavere enn barna i begge kontrollgruppene. De hadde også signifikant kortere benlengde, tynnere overarmer, tynnere legger og smalere hofter, og de veide mindre enn barna i begge kontrollgruppene. Fysiske tester viste at de hadde nedsatt gripekraft sammenlignet med barna i begge kontrollgruppene. Derimot var det ingen signifikante forskjeller i hodeomkrets, bukomkrets, spirometriverdier, blodtrykk, kolesterolverdier, kortisolverdier eller blodsukker-/HbA1c-verdier.

  Studien viser at det er vedvarende effekt av en underernæringsepisode på kroppsveksten, til tross for en viss innhentingsvekst i etterkant av episoden. Forfatterne kommenterer at mønsteret med lav vekt, men bevart kroppsfett (bukomkrets) ligner det man kan se hos barn med lav fødselsvekt, og at dette predikerer lav arbeidskapasitet senere i livet. Hjerte- og lungefunksjonen var normal, men vekstmønsteret tilsier økt risiko for fremtidig kardiovaskulær og metabolsk sykdom hos barn som overlever alvorlig underernæring.

  Studiens største svakhet er mulig overlevelsesskjevhet, noe som innebærer at de barna som døde av underernæringen, kanskje hadde dårligere langtidsprognose enn de som overlevde. Dermed er det mulig at langtidskonsekvenser av underernæring kan bli enda større hvis flere overlever som følge av bedre akuttbehandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media