God norsk innføring i MR-fysikk

Arne Malthe Skjold Om forfatteren
Artikkel

Abildgaard, Andreas

MR for radiografer og radiologer

Fysikk og fysiologi. 196 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2016. Pris NOK 399

ISBN 978-82-15-02454-7

Avansert fysikk og matematikk ligger til grunn for bruken av magnetisk resonans (MR) til anatomisk og fysiologiske bildedanning. Hvordan forskjellige kombinasjoner av skiftende sterke magnetfelt og innsendte radiosignaler kan gi slik informasjon om forhold inne i organismen, er et tema de fleste radiologer nok går en del ganger igjennom før de føler at de har taket på det.

Det finnes mange bøker om MR-fysikk og MR-avbildning – de fleste på engelsk. Flere av dem er gode, og utvalget gjør at man har god mulighet for å finne den man selv liker best. Imidlertid har vel mange som har prøvd å sette seg inn i temaet erfart at de kan finne svar på deler av det man lurer på i én bok, og andre deler i en annen. På den måten bedres ofte forståelsen gradvis desto flere ulike fremstillinger man leser.

Abildgaards bok har, som tittelen angir, målgruppen radiografer og radiologer. Ambisjonen er å presentere og forklare den delen av MR-fysikken som er mest relevant for denne målgruppen. Han har også lagt vekt på å sette teorien i sammenheng med den praktiske bruken av MR-maskinen, til dels slik at man som radiolog eller radiograf får en forståelse for hvorfor bildene blir som de blir, hvilke fordeler og ulemper det har å endre på enkelte grunnleggende opptaksvarianter på maskinen, og hva man kan gjøre for å redusere uønskede artefakter gjennom sekvensvalg og lignende.

Det er i tillegg egne kapitler om raske MR-sekvenser, fettundertrykkingsteknikker, diffusjonsvektet MR, kontrastmidler, MR-angiografiteknikker, susceptibilitet, bevegelseskompensering, spektroskopi og MR-sikkerhet.

Temaene er velvalgte. Kapitlene omhandler akkurat de spesialsekvenser og temaer jeg tror radiologer flest vil ønske å ha med i en gjennomgang. Figurbruken er gjennomtenkt og velbegrenset.

At Abildgaard klarer å forklare alt dette på en enkel og svært god måte på bare 196 sider, er godt gjort! Å forklare ting enkelt og forståelig er en kunst som ikke alle lykkes like godt med, men her får forfatteren dette til vel så godt som i noen annen bok jeg har lest om emnet.

Anbefalte artikler