– Problematisk å måtte søke lege for bagateller

Julie Kalveland Om forfatteren
Artikkel

Fastleger over hele landet er frustrerte over at de nye fraværsreglene i videregående skole på grunn av stor pågang. – Foreldre må få tilbake retten til å skrive under på sykefravær, sier Kari Sollien i Allmennlegeforeningen.

TIDSSLUK: Fraværsreglene bidrar til feil prioritering av ressursene på legekontorene, mener Kari Sollien. Foto: Thomas Barstad Eckhoff.

1. august trådte de nye fraværsgrensene i videregående skole i kraft. Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel ikke få karakter i faget. Eleven vil likevel få karakter i faget dersom fravær utover ti prosent er dokumentert og skyldes sykdom. Erklæring fra lege stilles som en av forutsetningene for gyldig sykefravær. Legeforeningen er kritisk til den nye ordningen.

– Reglene er problematiske av flere grunner. Det viktigste for oss er at det er feil prioritering av ressursene på legekontorene, sier Kari Sollien, leder i Allmennlegeforeningen.

Stort tidssluk

Etter at skolene startet opp med nye fraværsregler etter sommeren har fastleger landet rundt fått henvendelser fra elever som vil få dokumentert egen sykdom. Mange elever ønsker å helgardere seg og søker legehjelp lenge før de når grensen på ti prosent.

– Vi har fått svært mange tilbakemeldinger fra medlemmene, sier Sollien.

– Med utgangspunkt i tilbakemeldingene høres det ut som de i snitt har hatt cirka to henvendelser daglig per lege. Dette tar tid på telefon og fyller øyeblikkelig hjelp-konsultasjoner på legenes lister.

Sollien har likevel forståelse for at elevene oppsøker fastlegen, selv om de verken er alvorlig syke eller har overskredet fraværsgrensen.

– Ungdommene er pliktoppfyllende og naturligvis engstelige for at de skal havne i en situasjon der de ikke får karakter eller vitnemål, sier Sollien.

Fastlegene ønsker å være mer tilgjengelige for ungdom, men da må tiden brukes på de som virkelig trenger det. Allmennlege-lederen påpeker at det også gir ekstra utfordringer knyttet til smittevern å få inn flere smittsomme pasienter inn på legekontoret.

– Ikke minst er det problematisk å lære ungdommer at de skal søke lege for bagateller.

Foreldrene må få tilbake ansvaret

Regelendringen har ikke gått stille for seg.

– Det har vært massiv medieinteresse knyttet til dette, og vi opplever at vi har stor støtte for at det er behov for å korrigere attestasjonsreglene, sier Sollien.

I september deltok Kari Sollien blant annet i Debatten på NRK hvor hun diskuterte de negative utfallene av de nye reglene med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Legeforeningen er ikke kritisk til fraværsgrensen, men til selve dokumentasjonskravet.

– Vårt forslag er at foreldrene må kunne dokumentere gyldig sykefravær opp til 10 prosent. Etter 18 år må ungdommen kunne levere egenmeldinger for sykdom opp til 10 prosent, forklarer Sollien.

Skal kartlegge tidsbruk

Nå arbeides det videre med saken på flere hold. Legeforeningen har stilt krav om bedre informasjon til leger, elever og videregående skoler for å sikre en lik praksis. Samtidig er foreningen i dialog med Kunnskapsdepartementet om ordningen.

– Et nytt møte for evaluering vil finne sted i november. Før møtet med departementet vil det gjennomføres en intern kartlegging av omfanget av legers attestarbeid gjennom en spørreundersøkelse som vil sendes ut til alle fastleger, avslutter Kari Sollien.

Anbefalte artikler