Ønsker en mer ambisiøs tobakkspolitikk

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har som mål at Norge skal bli et tobakksfritt samfunn. Det krever radikale grep.

EN TOBAKKSFRI GENERASJON: Det bør innføres forbud mot salg av alle tobakksprodukter, til alle født etter år 2000. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Røyking er den enkeltfaktoren som har størst betydning for folkehelsen og er den livsstilsfaktoren hvor de sosiale forskjellene er tydeligst. Legeforeningen støtter tiltak som reduserer bruken av tobakk og har lenge etterlyst en mer ambisiøs tobakkspolitikk

Tirsdag 18. oktober møtte foreningen på høring i helse- og omsorgskomiteen for å gi sitt syn på regjeringens forslag til endringer i tobakksskadeloven.

– Sterkere virkemidler må til om vi skal nå målet om et tobakksfritt samfunn, sa leder i Norsk forening for allmennmedisin Petter Brelin under høringen.

Legeforeningen har foreslått å innføre forbud mot tobakk til alle født etter år 2000. Et slikt forbud vil hindre at dagens barn og unge blir neste generasjon av voksne som er avhengige av tobakk, og tobakksbruken vil langsomt dø ut.

– Vi innser at vi må vente for å få gjennomslag for dette. Derfor ber vi om at aldersgrensen for kjøp av tobakk heves til 20 år, sa Brelin til helse- og omsorgskomiteen.

Legeforeningen mener også at smakstilsetting i snus må forbys. Snusprodusentene spesialtilpasser snus til unge, særlig kvinner, ved å tilsette smak som mint, lakris osv. Da får snusen et snillere preg, som ikke stemmer. Brelin er særlig bekymret for gravide kvinner.

– Mest sårt, og mest bekymringsfullt er det å møte gravide kvinner som virkelig ønsker å gjøre det beste for det barnet de bærer på, men som ikke klarer å slutte å snuse. De går ofte redde og ulykkelige gjennom svangerskapet.

Støtter standardiserte tobakkspakninger

Legeforeningen mener at alle tobakksprodukter må standardiseres, inklusive snus, sigarer, pipetobakk og sigarillos og at et forbud mot smakstilsetting også må inkludere snus. FrP og Venstre har uttalt at snus ikke bør omfattes av kravet om nøytrale pakninger, med stor støtte fra handelsnæringen og tobakksindustrien selv.

– Det er utvilsomt en god idé å innføre nøytrale pakninger på snus. De spesialdesignede pakningene er ikke laget for å få røykere til å gå over til snus, men å få unge som aldri har røyket til å starte. Det vi gjør i dag vil få konsekvenser i tiår fremover. Vi bør spare unge mennesker for tobakksavhengigheten, sa Brelin.

Legeforeningen støtter også forslaget om å tillate e-sigaretter, men mener dette må reguleres strengt. Det blir viktig å følge med på salgsvolumet og forbruksmønsteret, særlig blant unge. E-sigaretter må ikke bli et nytt trendprodukt og en vei inn i nikotinavhengighet.

Anbefalte artikler