Medisinsk biokjemi
01.07.2020
Bildet til venstre viser et blodutstryk med normale nøytrofile granulocytter, farget med May-Grünvald-Giemsa. Det er tatt innleggelsesdagen hos en pasient med covid-19. Bildet til høyre er tatt fem...
24.06.2020
Stoffer som virker som hormonhermere, finnes både i vårt økosystem og i vår egen organisme. De har svært uheldige virkninger. Miljøgifter er en samlebetegnelse på mange ulike stoffer som finnes i...
04.06.2020
Kobalamin er nødvendig for normal cellemetabolisme, men mangel på vitaminet kan være vanskelig å diagnostisere. Det er i dag ingen enighet om hva som definerer biokjemisk kobalaminmangel, spesielt i...
04.05.2020
Folat er essensielt for DNA-syntese og cellevekst. Mangel er spesielt uheldig i svangerskapet og er assosiert med økt risiko for misdannelser hos fosteret. Folat finnes det mye av i grønnsaker og...
30.03.2020
Underernæring og feilernæring er vanleg hos sjuke og eldre, men førekjem også i svangerskap, i vekstperiodar og ved einsidig diett. For å sikra optimal vitamin- og sporelementstatus er det viktig med...
28.02.2020
Små DNA-sekvenser med færre enn 50 aminosyrer kan vise seg å ha viktige biologiske funksjoner. Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix DNA-sekvenser med færre enn 50 aminosyrer har ofte...
NO IMAGE
25.02.2020
Tilstanden gir betydelig økt risiko for hjerte- og karsykdom. Den er lett å behandle, men det er få som leter etter den. Dysbetalipoproteinemi, også kalt type III-...
03.02.2020
Tor-Arne Hagve, Jens Petter Berg, red. Klinisk biokjemi og fysiologi 6. utg. 464 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2019. Pris NOK 729 ISBN 978-82-05-52788-1 Det er en stor utfordring å relatere en stadig...
06.01.2020
Cytokiner kan bli et viktig diagnostisk verktøy i fremtiden, men er inntil videre mest brukt i forskning. Cytokiner er små signalproteiner som bl.a. omfatter interleukiner (IL), kjemokiner,...
09.12.2019
Norske forskere har ledet arbeidet med å utvikle en standard for kvalitetsvurdering av studier om biologisk variasjon. Fra venstre, Sverre Sandberg leder av European Federation of Laboratory Medicine...