Medisinsk biokjemi
04.05.2020
Folat er essensielt for DNA-syntese og cellevekst. Mangel er spesielt uheldig i svangerskapet og er assosiert med økt risiko for misdannelser hos fosteret. Folat finnes det mye av i grønnsaker og...
30.03.2020
Underernæring og feilernæring er vanleg hos sjuke og eldre, men førekjem også i svangerskap, i vekstperiodar og ved einsidig diett. For å sikra optimal vitamin- og sporelementstatus er det viktig med...
28.02.2020
Små DNA-sekvenser med færre enn 50 aminosyrer kan vise seg å ha viktige biologiske funksjoner. Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix DNA-sekvenser med færre enn 50 aminosyrer har ofte...
NO IMAGE
25.02.2020
Tilstanden gir betydelig økt risiko for hjerte- og karsykdom. Den er lett å behandle, men det er få som leter etter den. Dysbetalipoproteinemi, også kalt type III-...
03.02.2020
Tor-Arne Hagve, Jens Petter Berg, red. Klinisk biokjemi og fysiologi 6. utg. 464 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2019. Pris NOK 729 ISBN 978-82-05-52788-1 Det er en stor utfordring å relatere en stadig...
06.01.2020
Cytokiner kan bli et viktig diagnostisk verktøy i fremtiden, men er inntil videre mest brukt i forskning. Cytokiner er små signalproteiner som bl.a. omfatter interleukiner (IL), kjemokiner,...
09.12.2019
Norske forskere har ledet arbeidet med å utvikle en standard for kvalitetsvurdering av studier om biologisk variasjon. Fra venstre, Sverre Sandberg leder av European Federation of Laboratory Medicine...
11.11.2019
Hemoglobinopatier (talassemier og hemoglobinvarianter) gir ofte mikrocytose, anemi og hemolyse. Ved slike funn bør utredning for hemoglobinopati vurderes. Hemoglobinopatier er sjeldne hos etnisk...
21.10.2019
Antikoagulanter påvirker analysemetoden for lupusantikoagulant. Type antikoagulant, dosering og tid for siste dose må derfor oppgis ved rekvirering av lupusantikoagulant. Antifosfolipidsyndrom er en...
21.10.2019
Ved maternell arv av mitokondrielt DNA blir skadelige mutasjoner identifisert og selektert bort. Illustrasjon: Science Photo Library / NTB scanpix I en nylig publisert studie ble en fluoriserende DNA...