Annonse
Annonse
Nyheter
12.09.2016
Vi har i dag lansert vårt helt nye nettsted. Listen over forbedringer vi har gjort for våre lesere er veldig lang. Det er dog enkelt å oppsummere: Vi har villet servere en enklere leseropplevelse,...
12.09.2016
Det var tittelen på en av flere artikler om det store, fortsatt nokså ukjente internettet i Tidsskriftets utgave i 1995. Andre kuriøse titler i temautgaven er «Musesyken som ikke kom» og «Ut på tur...
08.04.2014
Blodtrykksmedisiner brukt i akuttfasen av et hjerneinfarkt ga ikke høyere overlevelse eller færre senkomplikasjoner. Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix Høyt blodtrykk er en kjent...
08.04.2014
Høyere inntak av fiberrik mat, spesielt korn eller grønnsaker, er forbundet med redusert risiko for kardiovaskulær sykdom. Illustrasjonsfoto © Sciencephoto/NTB scanpix Det er mye som tyder på at økt...
08.04.2014
Insulinbehandling for å holde blod-glukosenivået lavt gir ikke lavere overlevelse eller færre respiratordøgn hos barn i intensivavdeling. Illustrasjonsfoto © DPA/NTB scanpix Insulinbehandling av...
08.04.2014
Kognitiv atferdsterapi er bedre enn psykoanalytisk orientert behandling ved bulimia nervosa. I en fersk studie fra det psykoanalytiske fagmiljøet ved Københavns Universitet ble 70 pasienter med...
08.04.2014
Målinger av karsinoembryonalt antigen kan være like godt egnet som CT-undersøkelser for å påvise residiv etter operasjon for kolorektalkreft. I en britisk studie ble 1 202 pasienter som hadde...
08.04.2014
Bruk av kombinasjonspiller som prevensjon øker ikke risikoen for utvikling av bekkenleddssmerter under senere svangerskap. Derimot kan det være en mulig sammenheng mellom rene...
25.03.2014
Den genetiske bakgrunnen for type 2-diabetes er i stor grad knyttet til regulatoriske DNA-elementer. Dette viser en internasjonal studie der norske forskere har spilt en viktig rolle. Til venstre:...
25.03.2014
En studie ledet av norske og amerikanske forskere har kartlagt genforandringer ved livmorhalskreft i detalj. Forskergruppen i Bergen. Helga B. Salvesen, nummer to fra venstre på første...