Nyheter
11.04.2019
Kjell Åsmund Salvesen er klinikksjef ved Kvinneklinikken på St. Olavs hospital. Foto: Privat Regjeringens forslag om at fosterreduksjon ikke lenger skal være selvbestemt, men kun innvilges etter...
08.04.2014
Bruk av kombinasjonspiller som prevensjon øker ikke risikoen for utvikling av bekkenleddssmerter under senere svangerskap. Derimot kan det være en mulig sammenheng mellom rene...
08.04.2014
Blodtrykksmedisiner brukt i akuttfasen av et hjerneinfarkt ga ikke høyere overlevelse eller færre senkomplikasjoner. Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix Høyt blodtrykk er en kjent...
08.04.2014
Høyere inntak av fiberrik mat, spesielt korn eller grønnsaker, er forbundet med redusert risiko for kardiovaskulær sykdom. Illustrasjonsfoto © Sciencephoto/NTB scanpix Det er mye som tyder på at økt...
08.04.2014
Insulinbehandling for å holde blod-glukosenivået lavt gir ikke lavere overlevelse eller færre respiratordøgn hos barn i intensivavdeling. Illustrasjonsfoto © DPA/NTB scanpix Insulinbehandling av...
NO IMAGE
08.04.2014
Kognitiv atferdsterapi er bedre enn psykoanalytisk orientert behandling ved bulimia nervosa. I en fersk studie fra det psykoanalytiske fagmiljøet ved Københavns Universitet ble 70 pasienter med...
NO IMAGE
08.04.2014
Målinger av karsinoembryonalt antigen kan være like godt egnet som CT-undersøkelser for å påvise residiv etter operasjon for kolorektalkreft. I en britisk studie ble 1 202 pasienter som hadde...
25.03.2014
Levertransplantasjon kan føre til økt sykdomsaktivitet av inflammatorisk tarmsykdom hos pasienter med primær skleroserende kolangitt. Kristin Kaasen Jørgensen. Foto: Øystein Horgmo, Universitetet i...
25.03.2014
Årsakene til lang liggetid i sykehus grunnet akutt forverring av kronisk obstruktiv lungesykdom er multifaktorielle. Pasientene opplever hjemmebehandling som et godt alternativ. Ying Wang. Foto:...
25.03.2014
Den genetiske bakgrunnen for type 2-diabetes er i stor grad knyttet til regulatoriske DNA-elementer. Dette viser en internasjonal studie der norske forskere har spilt en viktig rolle. Til venstre:...