Er planlagt keisersnitt ved tvillinger best?

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Komplikasjonsrisikoen ved tvillingfødsel er høyere enn der det bare er ett barn, men risikoen ved planlagt keisersnitt er ikke større enn risikoen ved vaginal fødsel.

I en multisenterstudie med deltakelse fra 25 land ble flere enn 2 800 kvinner som var gravide i uke 32 – 39 med tvillinger og der første tvilling lå i hodeleie, randomisert til planlagt keisersnitt eller planlagt vaginal fødsel (1).

Forløsning ved keisersnitt ble gjort hos 90 % av kvinnene i gruppen der dette var planlagt og hos 44 % av kvinnene i gruppen for planlagt vaginal fødsel. Det var ingen signifikante forskjeller i forekomst av perinatal alvorlig sykdom, skade eller død hos tvillingene som var planlagt forløst med keisersnitt og dem der det var planlagt vaginal fødsel (oddsratio 1,16; 95 % KI 0,77 – 1,74). Det var heller ingen signifikante forskjeller i forekomst av alvorlige komplikasjoner eller fødselsrelatert død hos mødrene.

– Jeg er imponert over denne studiens størrelse – antallet svangerskap er nesten tre ganger det årlige antall tvillingfødsler i Norge, sier Bjørn Backe, som er professor emeritus og tidligere overlege ved Kvinneklinikken, St. Olavs hospital. – Selv om det ikke var signifikante forskjeller mellom gruppene der henholdsvis keisersnitt og vaginal fødsel var planlagt, tror jeg at studien vil påvirke praksis i retning av flere elektive keisersnitt. Det er tankevekkende at bare litt over halvparten av dem som ble randomisert til vaginal fødsel, fødte begge tvillingene vaginalt, sier han.

– Ingen nordiske avdelinger deltok i studien, kanskje fordi problemstillingen virket lite relevant for nordiske forhold. Vaginal fødsel vil nok fortsatt være standard ved planlegging av forløsningsmåte for tvillinger i Norden, sier Backe.

Anbefalte artikler