Bekkenbunnsøvelser hjelper mot vaginal prolaps

Tor Atle Rosness Om forfatteren
Artikkel

Kvinner med symptomer på vaginal prolaps blir bedre etter trening av bekkenbunnsmuskula-turen. Dette viser en ny multisenterstudie.

Vaginal prolaps kan oppstå når det vevet i vagina som holder bekkenorganene på plass, blir strukket eller svekket. Bekkenorganer som blære, livmor og tarm kan da synke ned fra sin normale posisjon og bule inn i skjeden, noe som kan gi plagsomme symptomer.

I en studie fra 23 forskjellige sentre i Storbritannia, Australia og New Zealand har man undersøkt effekten av bekkenbunnstrening hos nesten 500 kvinner med vaginal prolaps av ulik grad (1). Gjennomsnittsalderen var 57 år. Om lag halvparten av kvinnene ble randomisert til å delta i intervensjonsgruppen, som fikk personlig veiledning av fysioterapeut fem ganger i løpet 16 uker. Kontrollgruppen fikk kun livsstilsråd i form av en brosjyre som ikke inneholdt informasjon om øvelser for trening av bekkenbunnsmuskulaturen. Kvinnene i intervensjonsgruppen anga signifikant færre symptomer på vaginal prolaps, målt seks og 12 måneder etter avsluttet studiedeltakelse, enn kvinnene i kontrollgruppen.

– Denne studien gir svært gode holdepunkter for at bekkenbunnstrening kan brukes i behandling av pasienter med vaginal prolaps, sier overlege og førsteamanuensis Marie Ellstrøm Engh ved Kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus.

– Flere av kvinnene i studien hadde imidlertid bare moderat grad av anatomisk fremfall, og treningsintervensjonen var lite intensiv. Det gjenstår fortsatt å undersøke om kvinner med større grad av fremfall kan ha effekt av bekkenbunnstrening og om dette kan forebygge residiv etter kirurgisk behandling, sier Engh.

Anbefalte artikler