Kolesterol påvirker forløpet av brystkreft

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Kolesterolmetabolitten 27-hydroksykolesterol fremmer østrogenreseptoravhengig vekst av humane brystkreftceller.

Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix

Høyt kolesterolnivå gir økt risiko for å få østrogenreseptorpositiv brystkreft og er assosiert med dårligere respons på hormonbehandling. To uavhengige forskergrupper har nylig undersøkt effekten av kolesterolmetabolitten 27-hydroksykolesterol på brystkreft (1, 2).

Forskerne viste at både en kultivert human brystkreftcellelinje, MCF7, og humane brystkreftceller implantert i en musemodell vokste raskere i nærvær av 27-hydroksykolesterol. Kolesterolmetabolitten førte også til raskere spredning av svulsten til andre organer. Undersøkelse av humane brystkreftsvulster viste at de mest aggressive kreftsvulstene inneholdt høyere nivåer av enzymet CYP27A1 (som omdanner kolesterol til 27-hydroksykolesterol) enn de mindre aggressive.

– Vi har tidligere vist at ugunstig lipidprofil, for eksempel lavt HDL-kolesterolnivå, kan stimulere brystkreftutvikling og påvirke brystkreftoverlevelse, sier Inger Thune, overlege i onkologi ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. – Samtidig viser studier at ugunstig kolesterolprofil kan være relatert til inflammatoriske prosesser.

Selv om forskning på betydningen av kolesterol så langt bare er gjort på brystkreftceller, er det sannsynlig at kolesterolnivået også kan virke inn på utviklingen av andre kreftsykdommer som er assosiert med overvekt. Dette kan gi nye muligheter for forebyggende tiltak, som livsstilssendringer, og målrettet behandling, sier Thune.

Anbefalte artikler