Minileder

Forside

Les mer om

Fra redaktøren

Leder

Katrin Glatz Brubakk
Odd Terje Brustugun

Kommentarer

Andreas Wahl Blomkvist
Dagfinn Hessen Paust
Elling Ulvestad
Solveig Engebretsen

Rettelser

Hasina Moaddab Hønnås
Ingrid Prytz Berset
Harald Aarset
Robert Brudevold
Knut Sverre Andersen
Ketil Grong
Per-Ivar Hoff
Alexander Wahba

Debatt

Øystein Kalsnes Jørstad
Magne Sand Sivertsen
Jan Terje Andersen
Morten Carstens Moe
Eva Maria Rehbinder
Håvard O. Skjerven
Karin C. Lødrup Carlsen
Marianne Sørlie Strøm
Guttorm Raknes
Åsa Otterstedt
Anne Gro Pedersen
Pétur Benedikt Júlíusson
Tore Gude
Per Vaglum
Tor Anvik
Anders Bærheim
Ole Bernt Fasmer
Hilde Grimstad
Are Holen
Erik Sveberg Dietrichs
Bendik Christian Brinchmann

Kronikk

Kjetil Retterstøl
John Munkhaugen
Charlotte Björk Ingul
Jostein Grimsmo
Anne Kask
Henrik Schirmer
Anne Grete Semb
Erik Ekker Solberg

Fra andre tidsskrifter

Petter Morten Pettersen

Originalartikler

Sameer Bhargava
Gunhild Mangerud
Solveig Hofvind
Rune Kvåle
Kaare Harald Bønaa
Rachel Forster
Kirsten Gravningen
Pétur Benedikt Júlíusson
Tor Åge Myklebust

Kort rapport

Oversiktsartikkel

Noe å lære av

Kristian Sønstabø
Stig Gjerde
Aly Dicko
Inge Morild
Jon-Kenneth Heltne
Magnus Berle

Kort kasuistikk

Magnus Leidland
Britt Undheim
Anagha P. Parkar
Lasse Melvær Giil

Medisinen i bilder

Birger Flønæs
Silvia E. Stierle
Hebe D. Kvernmo

Medisin og tall

Intervju

I tidligere tider

Oliver Henning
Karl O. Nakken

Legelivet

Språkspalten

Cedric Davidsen
Kjetil Løland
Jon Herstad
Kaia Skromme

Tidligere i Tidsskriftet

Julie Didriksen

Anmeldelser

Berge Solberg

Ph.d.-disputaser

Minneord

Øystein Hetlevik
John Gunnar Mæland
Kjell Haug
Eivind Meland
Steinar Hunskår
Thomas Mildestvedt
Stein Emil Vollset
Karl-Henning Kalland
Olav Ervik
Bjarte Askeland
Lorentz M. Irgens

Aktuelt i foreningen

Vilde Baugstø