Kompletterende, komplementerende eller komplimenterende perkutan koronar intervensjon?

Språkspalten Hjertesykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Journalspråket er fullt av feilbrukte eller meningsløse fraser og betegnelser. Noen kan være utilsiktet morsomme.

  Pasienter som innlegges med ST-elevasjonsinfarkt, behandles vanligvis med primær perkutan koronar intervensjon, ofte forkortet PCI. Prosedyren innebærer utblokking av den akutt okkluderte åren. Noen ganger påvises innsnevringer i andre koronarkar som skal behandles i en senere prosedyre. Når pasienten så skal henvises, finnes det flere alternativer for å beskrive denne supplerende prosedyren. På vårt sykehus brukes oftest kompletterende eller komplementerende perkutan koronar intervensjon, men vi opplever stadig at pasienter blir henvist til komplimenterende perkutan koronar intervensjon (figur 1). Hva er riktig?

  Figur 1 Eksempel på arbeidsliste ved hjertelaboratoriet ved Haukeland universitetssjukehus.
  Figur 1 Eksempel på arbeidsliste ved hjertelaboratoriet ved Haukeland universitetssjukehus.
  Samme opphav, ulik betydning

  Samme opphav, ulik betydning

  Komplettere, komplementere og komplimentere er alle avledet av det latinske verbet complere, som betyr 'å oppfylle, gjøre fullstendig', men som brukes med ulike betydninger på norsk: Komplettere er verbet svarende til adjektivet komplett og betyr 'å gjøre fulltallig eller fullstendig', 'utfylle' eller 'supplere' (1–3). Dette virker som en passende beskrivelse når målet er å fullføre en påbegynt behandling. Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) har valgt denne betegnelsen, der en i nedtrekksmenyen for «Indikasjon» kan velge «Komplettering av tidligere PCI».

  Komplementere er verbformen av komplement og betyr 'å være komplement til', 'utfylle' eller 'gjøre mer fullstendig' (3–5). Komplement er et substantiv som betyr 'et tillegg til eller utfylling av noe'. Det brukes også som fagterm med spesifikke, men adskilte betydninger innen medisinen (komplementsystemet i immunforsvaret), matematikk og grammatikk. Det er således en nyanseforskjell mellom komplettere og komplementere, men begge har betydningen 'utfylle'. Å komplementere den initiale behandlingen må således anses å være et akseptabelt alternativ.

  Komplimentere betyr 'å rose, smigre', 'å uttrykke sin beundring ved kompliment' eller 'gi kompliment(er) til' (3, 6, 7). På engelsk kan complimentary også bety 'gratis' eller 'inkludert' (8), men det er ikke tilfellet på norsk. Det er bare én bokstav som skiller kompliment fra komplement, slik at det kan være fort gjort å blande dem sammen. Uttalen er derimot veldig forskjellig. Kompliment uttales «komplimang», mens komplement uttales «komplement». Årsaken til dette er at kompliment har vi fra fransk, mens komplement er fra latin. Språkrådet advarer mot forveksling (9) og har også gitt ut en liste over andre ord som ofte blir blandet sammen, misforstått eller forvekslet (10). Det kan kanskje være en liten trøst at man surrer med disse ordene også på engelsk. I Oxford Dictionary of English er dette beskrevet slik: «Complement and compliment (together with related words such as complementary and complimentary) are frequently confused» (11).

  Prosedyren

  Prosedyren

  I engelskspråklige publikasjoner brukes uttrykket staged PCI for å beskrive perkutan koronar intervensjon som utføres i flere seanser (12), noe som på norsk kan oversettes med stegvis prosedyre.

  Hvorvidt uttrykket komplimenterende perkutan koronar intervensjon er riktig å bruke i en henvisning, kan diskuteres. Derimot er det hevet over enhver tvil at hjertelegene ved en seksjon for invasiv kardiologi har mer arbeidsglede når det allerede på forhånd legges opp til anerkjennelse og beundring.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media