Økt risiko for ADHD etter mors bruk av paracetamol?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I en studie var mors bruk av paracetamol under svangerskapet assosiert med utvikling av ADHD hos barnet.

  Illustrasjonsfoto: fizkes/iStock
  Illustrasjonsfoto: fizkes/iStock

  Mange bruker paracetamol mot smerter, også gravide kvinner. I en kanadisk studie ble paracetamol påvist i mekonium, spedbarnets første avføring, hos 199 av 345 barn (1). Ved oppfølging 6–7 år senere hadde 33 av 345 barn fått diagnostisert ADHD. Paracetamol i mekonium var assosiert med rundt 2,5 ganger høyere risiko for ADHD sammenliknet med barn uten påvist paracetamol i mekonium (OR 2,43; 95 % KI 1,41 til 4,21). Risikoen var doseavhengig, med en oddsratio på 4,10 (95 % KI 2,41 til 6,95) ved høye konsentrasjoner av paracetamol i mekonium. Risikoen økte med rundt 10 % for hver dobling av paracetamolkonsentrasjonen.

  – Dette er spennende resultater, sier Ragnhild Eek Brandlistuen, som er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. I tidligere studier med tilsvarende funn er det kun benyttet egenrapportert bruk av legemidler under svangerskapet. Men også denne studien har sine svakheter. Blant annet er det ikke justert for indikasjon for bruk av paracetamol, og studien kan heller ikke si noe om årsakssammenheng. Resultatene viser imidlertid at det bør forskes mer på smertelindring under svangerskapet, både med tanke på effektiv behandling for mor og mulige konsekvenser for barnet, sier Brandlistuen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media