()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Oljebad eller fuktighetskrem forebygger ikke atopisk eksem i spedbarnsalder. Men fuktighetskrem er fortsatt viktig hos dem med eksem.

  Atopisk eksem er en kronisk hudsykdom som rammer om lag hvert femte barn i Norge (1). Barn med atopisk eksem har økt risiko for andre allergiske sykdommer, slik som matvareallergi, astma og allergisk rhinitt (2). Forskere verden over har forsøkt å finne tiltak for å forhindre utvikling av eksem. Slike primærforebyggende tiltak må skilles fra sekundærforebygging, som tar sikte på å hindre forverring av atopisk eksem.

  To små studier fra Japan (3) og USA og Storbritannia (4), publisert i 2014, fant at daglig bruk av fuktighetskrem fra tidlig spedbarnsalder reduserte forekomsten av atopisk eksem med 30–50 % ved seks til tolv måneders alder. Hver av studiene omfattet rundt hundre barn med økt risiko for atopisk eksem, basert på forekomst av allergisk sykdom hos foreldrene. Resultatene fra disse studiene gav håp om at fuktighetsgivende behandling kunne virke primærforebyggende mot atopisk eksem og derigjennom forebygge utvikling av andre allergiske sykdommer. For å dokumentere en slik effekt trengs store randomiserte studier.

  De to hittil største studiene som har undersøkt om fuktighetskrem eller oljebad fra nyfødtperioden kan forebygge atopisk eksem, omfattet til sammen nesten 4 000 barn: den norsk-svenske studien Preventing atopic dermatitis and allergies in children (PreventADALL) (5) og den britiske studien Barrier enhancement for eczema prevention (BEEP) (6). I PreventADALL-studien ble alle gravide kvinner i Oslo, Østfold og Stockholm invitert til å delta i forbindelse med ultralydundersøkelse ved 18 ukers svangerskap. Studien omfattet nesten 2 700 kvinner, rekruttert fra desember 2014 til oktober 2016. Rett etter fødsel ble nesten 2 400 av deres barn randomisert til fire omtrent like store grupper: 1) hudintervensjon med oljebad på kroppen og krem til ansikt minimum fire dager per uke fra to ukers til ni måneders alder, 2) matintervensjon med tidlig matintroduksjon med smak av peanøtt(smør), melk, hvete og egg mellom tre og fire måneders alder, 3) begge intervensjoner eller 4) ingen intervensjon (kontrollgruppe) (5). Alle mødrene ble oppfordret til å amme i tråd med nasjonale retningslinjer. BEEP-studien ble gjennomført hos barn med høy risiko for utvikling av atopisk eksem, der kvinner ble rekruttert sent i svangerskapet. Studien omfattet nesten 1 400 av deres nyfødte barn, inkludert og randomisert til daglig bruk av fuktighetskrem eller kontroll fra inklusjonstidspunktet (6).

  Verken PreventADALL-studien eller BEEP-studien fant redusert forekomst av atopisk eksem

  Verken PreventADALL-studien ved ettårsalder (7) eller BEEP-studien ved toårsalder (8) fant redusert forekomst av atopisk eksem hos barna som fikk regelmessig oljebad eller ble smurt daglig med fuktighetskrem. Mangelen på forebyggende effekt var ikke avhengig av om tiltakene ble gjennomført etter protokoll, eller om barna hadde økt risiko for utvikling av atopisk eksem.

  Disse resultatene var uventede, og mange ble skuffet. Funnene var så klare at forfatterne av en ledsagende lederartikkel konkluderte med at det ikke er grunnlag for å anbefale fuktighetskremer eller oljebad fra noen ukers alder for å forebygge atopisk eksem (9). Det pågår nå studier som benytter mer avanserte formuleringer i fuktighetskremene for å undersøke om disse kan redusere forekomst av atopisk eksem.

  Resultatene var uventede, og mange ble skuffet

  Verken PreventADALL-studien eller BEEP-studien undersøkte effekten av fuktighetskremer eller oljebad som ledd i behandlingen av atopisk eksem. Fuktighetskremer er en svært viktig del av behandlingen av atopisk eksem. I gjeldende europeiske retningslinjer anbefales mellom 250 og 500 gram fuktighetskrem per uke i form av daglig helkroppssmøring (10). Dette gjelder både ved behandling av aktivt eksem og som et nødvendig tiltak for å forebygge ny oppblussing av eksemet, et tiltak som kan redusere behovet for lokale steroider (11).

  Manglende primærforebyggende effekt av fuktighetskrem og oljebad må altså ikke forveksles med manglende effekt av fuktighetskrem og oljebad ved allerede etablert atopisk eksem. Fuktighetskremer er fortsatt en hjørnesten i behandling av atopisk eksem, der målet er holde pasientene mest mulig eksemfrie.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media