Et velkomment skifte

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

20. januar 2021 ble Joe Biden tatt i ed som president i USA. De helsepolitiske utfordringene i USA står i kø, og Bidens planer er ambisiøse. Blant annet har han lovet å levere 100 millioner doser covid-19-vaksine i løpet av de første 100 dagene som president. Han har som mål å øke tilgangen til helseforsikring, forenkle nasjonens komplekse og uoversiktlige helsevesen, senke legemiddelprisene gjennom bedret regulering og øke tilgangen til abort.

Tempoet er høyt. Allerede på inntredelsesdagen tok han initiativ til å gjeninnføre et hundretalls bestemmelser for helse og miljø som ble fjernet av hans forgjenger. Samme dag signerte han to presidentordrer som vil få betydning for den globale helsen: USA blir igjen med i den internasjonale klimaavtalen (Parisavtalen) og igjen medlem av Verdens helseorganisasjon (WHO). Det siste er særlig godt nytt – poliovaksinering og kampen mot tuberkulose og malaria er bare noen av de globale folkehelsetiltakene i regi av et kronisk underfinansiert WHO som har lidd betydelig på grunn av koronapandemien. Også på vegne av verdens helse er det altså grunn til å ønske Joe Biden velkommen som USAs 46. president.

Anbefalte artikler