Legeforeningen deler ut priser og studie- og reisestipend

Samfunnspolitisk avdeling Om forfatteren
Artikkel

Fristen for å søke Marie Spångberg-prisen, kvalitetsprisen og studie- og reisestipend til yngre indremedisinere, er 1. mars.

Kvalitetsprisene skal belønne og stimulere til kvalitetsarbeid i helsetjenesten. Hver pris er på 50 000 kroner. Prisene tildeles for arbeid med formål å heve kvaliteten i helsetjenester, og kan tildeles enkeltleger eller samarbeidende grupper hvor leger har deltatt.

Marie Spångberg-prisen er opprettet av landsstyret i forbindelse med 100-årsjubileet i 1993 for den første kvinnelige lege, Marie Spångberg. Formålet med prisen er å stimulere kvinnelige legers vitenskapelige innsats. Prisen er på 30 000 kroner. Prisen kan tildeles kvinnelige leger for den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel i norsk eller internasjonalt tidsskrift.

Legeforeningen deler også ut studie- og reisestipend til yngre indremedisinere. Totalt kan det deles ut 260 000 kroner. Kandidater som er under 40 år, har invitasjon og et definert mål for forskningsopphold ved en utenlandsk institusjon, vil bli prioritert. 

Les mer om prisene, nominasjoner og stipendsøknader på legeforeningen.no/fag.

Anbefalte artikler