Rettelse: En mann i 20-årene med feber og sterke magesmerter under høyre kostalbue

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1901–5.

  I Tidsskriftet nr. 18/2020, s. 1903 skal det stå: Leukocyttallet hadde steget til 25,3 · 109/L (3,9–9,5). Differensialtelling, som først nå ble etterbestilt, viste uttalt eosinofili, med eosinofile granulocytter 14,5 · 109/L (0,0–0,4). Tallet for monocytter var 1,4 · 109/L (0,3–0,9), lymfocytter 2,2 · 109/L (1,3–3,4), nøytrofile granulocytter 6,6 · 109/L (1,5–5,7) og trombocytter 37 · 109/L (145–390).

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media