Rettelse: En mann i 20-årene med feber og sterke magesmerter under høyre kostalbue

Hasina Moaddab Hønnås, Ingrid Prytz Berset, Harald Aarset, Robert Brudevold Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1901–5.

I Tidsskriftet nr. 18/2020, s. 1903 skal det stå: Leukocyttallet hadde steget til 25,3 · 109/L (3,9–9,5). Differensialtelling, som først nå ble etterbestilt, viste uttalt eosinofili, med eosinofile granulocytter 14,5 · 109/L (0,0–0,4). Tallet for monocytter var 1,4 · 109/L (0,3–0,9), lymfocytter 2,2 · 109/L (1,3–3,4), nøytrofile granulocytter 6,6 · 109/L (1,5–5,7) og trombocytter 37 · 109/L (145–390).

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler