Rettelse: Langtidsoppfølging etter atrieflimmeroperasjon og samtidig åpen hjertekirurgi

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 25–30.

  I Tidsskriftet nr. 1/2021, s. 26 skal det stå: Både den primære CURE-AF-studien i Norge (European Companion Protocol to the US CURE-AF study, IDE G060220/S4 Permanent AF Rev E og IDE G070046/S1 Persistent AF Rev B) og den senere langtidsoppfølgingen ble vurdert som kvalitetssikringsprosjekter av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Vest (067.08 og 2015/257). CURE-AF-studien ble registrert i 2007 (NCT00431834). Den europeiske armen av studien ble etterregistrert 27.11.2020 i ClinicalTrials.gov (NCT04645615).

  I tillegg skal det nederst i artikkelen stå: Etterregistreringen av den europeiske armen av studien ble foretatt i forbindelse med utarbeidelse av den foreliggende artikkelen. Redaksjonen har ingen grunn til å tro at dette har påvirket rapporteringen av resultatene.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media