Lærebøkenes tid er ikke forbi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Petter Giæver

  Lungesykdommer

  4. utg. 364 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2020. Pris NOK 599

  ISBN 978-82-15-04279-4

  Denne boka, med målgruppe helsepersonell som behandler pasienter med lungesykdommer, kom ut første gang i 2002, med nye utgaver i 2008 og 2015. Endringene i 4. utgave innebefatter blant annet de nye retningslinjene i behandling av astma og kols samt helt nye som temaer som e-sigaretter, lungenes mikrobiota og immunterapi ved lungekreftbehandling. Det er også inkludert CT-bilder og en sykehistorie fra en pasient med covid-19.

  Oppbygningen er ikke endret. Gjennom 22 kapitler omtales først lungenes struktur og funksjon, symptomer og tegn ved lungesykdommer og klinisk respirasjonsfysiologi, etterfulgt av diagnoseorienterte kapitler om blant annet astma, kols, bronkiektasier, interstitielle lungesykdommer, pneumoni og lungekreft. Språket er lett, og teksten brytes naturlig opp av gode illustrasjoner, nyttige tabeller og røntgen- og CT-bilder med tilhørende kliniske opplysninger.

  Giæver skriver i forordet til denne utgaven av at han har benyttet oppdraget om oppdatering av boken som en faglig oppsummering før pensjonisttilværelsen. Jeg er både glad og takknemlig over at en erfaren kollega har tatt seg bryet med det. Norsk lungemedisin har dermed et pedagogisk godt og oppdatert læreverk å anbefale til medisinstudenter og sykepleiere og fysioterapeuter med lungemedisin som spesialområde. De første 55 sidene vil jeg driste meg til å si at enhver medisinstudent bør lese før hun eller han tar på seg den hvite frakken og treffer pasienter som puster.

  Boka kan anbefales til LIS-leger i indremedisin og lungesykdommer, ja, til og med spesialister i lungemedisin vil ha glede av å lese den. Jeg finner småfeil i kapittelet om lungekreft, der oppdateringer som var tilgjengelig før boka ble trykt, ikke er kommet med. Samtidig er disse avsnittene tydelig merket med en advarsel om hyppige endringer, og det er henvisninger til nettsteder som til enhver tid er oppdatert.

  Nesten all medisinsk informasjon finnes i dag tilgjengelig på internett. Men når man søker, møter man en kaskade av informasjon som må kvalitetssikres og justeres etter norske forhold før bruk. Giæver har systematisert tilgjengelig kunnskap for oss og presenterer den ispedd sin lange kliniske erfaring fra norsk lungemedisin. Takk, Petter Giæver, for den jobben du har gjort. Selv om internett har kommet for å bli, argumenterer du sterkt for at lærebøkenes tid allikevel ikke er over.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media