Minileder

Are Brean

Forside

Les mer om

Fra redaktøren

Petter Gjersvik

Leder

Dag S. Thelle

Kommentarer

Nicolai Skarsgård

Rettelse

Sabreen Zaidan
Karl O. Nakken
Kari M. Lillestølen
Silje Alvestad
Morten I. Lossius

Debatt

Ishita Barua
Ingrid Prytz Berset
Petter Hære
Knut-Arne Wensaas
Michael Bretthauer

Kronikk

Ida W. Sørensen
Trine Prescott
Cecilie F. Rustad
Ellen Ø. Blinkenberg
Charlotte von der Lippe

Fra andre tidsskrifter

Lise Skogstad Loftsgaard
Torbjørn Øygard Skodvin
Kristoffer Brodwall

Originalartikler

Emma Caroline Bekkelund Sondén
Sofie Sebuødegård
Christian Korvald
Jon Lømo
Ellen Schlichting
Siri Helene Bertelsen Brandal
Solveig Hofvind
Jarle Jortveit
Trond Helge Lislevand
Lars Rysstad
Thomas Dahlslett
Benthe Sjøli

Klinisk oversikt

Christian Korvald
Inger Christine L'orange
Petra Aden
Ann Christin Gjerstad
Hans Skari
Anine Lie
Anna Bjerre

Noe å lære av

Kristin Hammersbøen Bjørlykke
Lars Lohne Eftang
Krzysztof Grzyb
Pål-Dag Line
Kristoffer Lassen
Jørgen Jahnsen

Kort kasuistikk

Shima Rafey
Lars M. Hübschle
Åshild Bjørnerem
Tove T. Borgen

Medisinen i bilder

Fredrik Eika
Odd Andre Wathne
Anders Palmstrøm Jørgensen

Medisin og tall

Fra laboratoriet

Ingrid Alsos Lian
Arne Åsberg

Intervju

Legelivet

Victoria Schei

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Clara Bratholm
Bjørg Rosland

Ph.d.-disputaser

Minneord

Hans Henrik Lien
Arne Heilo
Ingeborg Taksdal
Marit Muri Holmen
Kristian Talle
Audun Myskja

Aktuelt i foreningen

Charlotte Ibsen Henriksen
Kari Schrøder Hansen
Vilde Baugstø