SKIL i vekst

Vilde Baugstø Om forfatteren
Artikkel

Senter for kvalitet i Legekontor (SKIL) har vokst i hurtig tempo. Nå lanserer de en ny påmeldingsløsning som gjør det enda enklere å komme i gang med kvalitetsarbeidet.

KONTOR I BERGEN: Fra den spede oppstarten i 2015 og frem til i dag, har SKIL vokst i hurtig tempo og har nå sju ansatte. Her representert ved markedsansvarlig Alvilde Gether (fra venstre), daglig leder Nicolas Øyane og webutvikler Morten Pedersen. Foto: Vilde Baugstø.

– SKIL har blitt en institusjon innenfor kvalitetsarbeid. Når folk tenker kvalitetsarbeid på legekontor, kontakter de oss, sier Nicolas Øyane, daglig leder i SKIL.

Øyane har doktorgrad i samfunnsmedisin, er fastlege og spesialist i allmennmedisin, og har ledet SKIL siden oppstarten i 2015. Nå sitter han i SKILs kontorlokaler i Bergen og forteller engasjert om senterets utvikling de siste årene.

Viktige kliniske temaer

Senter for kvalitet i legekontor ble vedtatt etablert av Legeforeningens sentralstyre i 2013. Senteret skal støtte og veilede praksisnær kvalitetsutbygging i legekontor, gjennom tverrfaglige nettverk og kollegagrupper. Å delta på kurs via SKIL, gir også poeng i videre- og etterutdannelsen for spesialister i allmennmedisin.

– SKIL er etablert fordi det trengs et nasjonalt kvalitetssystem som sikrer kvaliteten og gir leger mulighet til å forbedre egen praksis. Vi fokuserer på sentrale kliniske temaer som legemiddelgjennomgang, antibiotikaforskrivning, pasientforløp for sårbare pasientgrupper, samt kloke valg. Nå jobber vi med et tema innenfor sykefraværsoppfølging, forteller Øyane.

Bruker data fra egen praksis

Da Nicolas Øyane fikk jobben med å lede SKIL, brukte han og kollegaene tidligere prosjekter i Legeforeningen som inspirasjon. De så tidlig at å reflektere over data fra praksis i grupper, førte til et ønske om forbedring. I tillegg ble han anbefalt å starte med viktige, avgrensede temaer. Det resulterte i en kvalitetspakke i legemiddelgjennomgang bestående av e-læringskurs og organiserte kollegagruppemøter.

– I e-læringskurset får man faglig oppdatering, for eksempel gjennomgås sjekklisten for legemiddelgjennomgang i første e-læringsmodul. På et gruppemøte i etterkant ser man på data på legemiddelgjennomgang i egen praksis. Flere benytter da sjekklisten eller tilsvarende verktøy for å gjøre flere og bedre legemiddelgjennomganger i praksis. De oppfordres til å sette seg mål og forsøke ulike tiltak for å få dette til, sier Øyane.

Han understreker at det er tre elementer som er viktige ved kvalitetsarbeid: Kunnskapsoppdatering, data fra egen praksis og organisert aktivitet for å planlegge og følge opp kvalitetsprosjekt.

Lanseres nasjonalt

Effektene av SKIL er allerede tydelig. Nicolas Øyane tok en mastergrad ved Universitetet i Oslo i 2019, der han så på resultatene av å gi legemiddelgjennomgang-kurs til alle fastlegene i én kommune.

– Fire til fem måneder etter avsluttet kurs, fant vi en klar økning i antallet legemiddelgjennomganger. Dette er uavhengige data som vi har trukket ut fra Kommunalt pasient- og brukerregister og Reseptregisteret. Det er klart at dette er en super motivasjon, forteller han.

SKILs kvalitetspakker består av tre møter over cirka åtte måneder, og før møtene tas et e-læringskurs. De fleste gruppene har en ansvarlig veileder, og kvalitetspakkene er godkjente som kliniske emnekurs.

– Vi ønsker oss flere veiledere. Som veileder ønsker vi at man har veilederkompetanse og erfaring med kvalitetsarbeid, men det er ikke et absolutt krav. Vi tilbyr opplæring, i tillegg til at vi én gang i året organiserer en veiledersamling. Vi har også utviklet en modell der vi lærer opp lokale veiledere, sier Øyane.

En av grunnene til at han ønsker seg flere veiledere, er SKILs ønske om å kunne tilby kvalitetspakker til enda flere kommuner og legekontor. 10. februar lanserte de en forbedret påmeldingsløsning som gjør det enklere å komme i gang. På sikt er målet å utvide til alle landets legekontor.

– Hovedmålet vårt er å være et robust og varig system som medfører kontinuerlig forbedring på legekontorene, med smitteeffekter til helsetjenesten for øvrig. Dette har selvfølgelig et økonomisk aspekt, men masteroppgaven min viste at innsparingene man får ved kvalitetsarbeid, er mye større enn det koster, sier Øyane.

Rask utvikling

Fra den spede oppstarten i 2015 og frem til i dag, har SKIL altså vokst i hurtig tempo. I Kalfarveien 31 i Bergen, i en stor, verneverdig trebygning som opprinnelig var et pleiehjem for spedalske, sitter nå SKILs sju ansatte. Fastlege Roger Veiby er ansatt som fagrådgiver, i tillegg til en seniorutvikler, en markedsansvarlig, en webutvikler, en økonomi- og administrasjonsansvarlig og en kursutvikler.

– Da vi lanserte et kurs om «gjør kloke valg» i fjor, så fikk vi 150 påmeldinger med det samme. En så hurtig ekspandering er så klart utfordrende for organisasjonsutviklingen i enhver bedrift. Heldigvis har jeg et kjempeteam rundt meg. Jeg er veldig privilegert som får lede denne gjengen, avslutter Øyane.

Anbefalte artikler