Tiazider fortsatt best ved hypertensjon?

Lise Skogstad Loftsgaard Om forfatteren
Artikkel

Tiazidenes plass i blodtrykksbehandlingen har vært mye diskutert. Ny forskning setter igjen spørsmåltegn ved gjeldende retningslinjer.

Illustrasjonsfoto: littlebee80/iStock

Tidsskriftet The Lancet publiserte nylig LEGEND-HTN-studien, en multinasjonal analyse av databaseinformasjon om nesten fem millioner pasienter (1). I studien gjorde man sammenlignende analyser av alle anbefalte førstevalgsmedikamenter ved hjelp av beregninger på tvers av databasene både hva gjaldt effekt og bivirkninger.

Av over 22 000 genererte hasardratioer (HR) viste de fleste estimatene ingen forskjell i effekt mellom medikamentgruppene. Men tiazider og tiazidlignende diuretika hadde bedre primær effekt på risikoen for akutt hjerteinfarkt (HR 0,84, 95 % KI 0,75–0,95), hjertesvikt med behov for sykehusinnleggelse (0,83, 0,74–0,95) og hjerneslag (0,83, 0,74–0,95).

– Denne studien fremhever igjen tiazidenes plass i blodtrykksbehandlingen, sier Eivind Meland, som er professor emeritus ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Han viser til at tiazidene var mye diskutert i begynnelsen av 1990-årene da industrien ville avregistrere tiazider i Norge til tross for sterke protester fra det allmennmedisinske miljøet.

– Dagens retningslinjer for medikamentell forebygging av hjerte- og karsykdommer likestiller alle medikamentklasser i primærbehandling av hypertensjon. Hvorvidt revisjon av gjeldende retningslinjer er nødvendig basert på denne studien, overlater jeg til Helsedirektoratet å avgjøre, sier Meland.

Anbefalte artikler