()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ved bruk av MR i tillegg til mammografi ble flere svulster påvist, men mange av dem var ikke maligne.

  Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix
  Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix

  Kvinner med tett brystvev har økt risiko for brystkreft, men slikt vev gjør det samtidig vanskeligere å oppdage kreft ved bruk av mammografi.

  I en studie fra mammografiprogrammet i Nederland, nylig publisert i New England Journal of Medicine, ble 40 000 kvinner med svært tett brystvev randomisert til enten mammografi og MR eller kun mammografi (1). Blant dem som takket ja til MR-undersøkelse, fikk kun 0,8 ‰ påvist intervallkreft, dvs. kreft som oppdages mellom to screeningundersøkelser, mot 5 ‰ i kontrollgruppen. 300 kvinner med mistenkelige MR-funn ble kalt inn til biopsi, og av disse fikk 79 kvinner påvist kreft, dvs. at andel falskt positive MR-undersøkelser var hele 74 %.

  – Denne studien er et viktig bidrag til kunnskapsgrunnlaget for brystkreftscreening, sier Solveig Hofvind, som er leder av Mammografiprogrammet i Norge og professor ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet.

  – Svulstene som ble påvist ved MR-screening, var små og lite aggressive. Dette viser at det er nødvendig med oppfølgende analyser, sier hun.

  – Det er avgjørende å vite om slike funn er uttrykk for overdiagnostikk av saktevoksende svulster eller om det å oppdage dem reduserer brystkreftdødeligheten.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media