Se artikkelen og kommentarene

Rettelse: Ufokusert om spermier

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.19.0766.

  Vedrørende anmeldelse i Tidsskriftet nr. 2/2020 på s. 182: Etter at anmeldelsen ble publisert er redaksjonen blitt gjort oppmerksom på at anmelderen er omtalt i boken.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media