Rettelse: Ufokusert om spermier

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.19.0766.

Vedrørende anmeldelse i Tidsskriftet nr. 2/2020 på s. 182: Etter at anmeldelsen ble publisert er redaksjonen blitt gjort oppmerksom på at anmelderen er omtalt i boken.

Anbefalte artikler