Les mer om

Les mer om
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Brystimplantat og mammografi

  Brystimplantat og mammografi

  Kvinner med kosmetisk brystimplantat har lavere risiko for å få påvist brystkreft ved mammografiscreening, men har mer avansert sykdom ved diagnosetidspunktet. De har også høyere forekomst av påvist brystkreft etter en negativ mammografi. Dette viser en ny norsk studie. Forskjellene kan skyldes at gjennomføring og tolkning av mammografi hos kvinner med brystimplantat ofte er vanskelig. Mammografi bør i mange slike tilfeller suppleres med ultralydundersøkelse.

  Kvinner får ikke god nok informasjon til å ta selvstendige, informerte valg ved mammografiscreening, ifølge en gjennomgang av informasjonsmateriell fra det norske mammografiprogrammet.

  Leder: Brystimplantater til besvær
  Fra andre tidsskrifter: Brystkreftscreening med MR
  Originalartikkel: Kosmetiske brystimplantater og brystkreft
  Originalartikkel: Får kvinner nok informasjon til å ta informerte valg ved mammografiscreening?

  Bedre kirurgi ved brystkreft

  Bedre kirurgi ved brystkreft

  Onkoplastisk brystbevarende kirurgi innebærer at svulstvev fjernes, og at friskt brystvev omformes eller erstattes, slik at også hensynet til et godt kosmetisk resultat blir ivaretatt. Valg av behandlingsform kan være vanskelig pga. mulig strålebehandling, reoperasjon, lappeplastikk og/eller korrigerende kirurgi av det friske brystet og risiko for ulike komplikasjoner. Valg av behandling må skje i et samspill mellom kirurg og pasient, der ulike krav, ønsker og forventninger må veies opp mot hverandre.

  Leder: Nøkkel til god brystkreftkirurgi
  Klinisk oversikt: Onkoplastisk brystbevarende krirugi

  Langtids-EKG med lite utbytte

  Langtids-EKG med lite utbytte

  Langtidsregistrering av EKG blir i stor grad benyttet til å undersøke pasientgrupper med lite hjerterytmeforstyrrelser og får sjelden behandlingsmessige konsekvenser. Dette viser en gjennomgang av rundt 1 200 langtidsregistreringer av EKG ved Sørlandet sykehus Arendal i 2017–18. Mange av pasientene, særlig yngre kvinner, var henvist pga. «hjertebank» og ikke pga. en hjerterytmeforstyrrelse. Vi trenger gode retningslinjer for hvordan man skal bruke langtidsregistrering av EKG for å påvise atrieflimmer.

  Leder: EKG over lang tid
  Originalartikkel: Funn og konsekvenser ved langtidsregistrering av EKG

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media