Kjærkomment bidrag til sexologifeltet

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Christian Graugaard, Annamaria Giraldi, Bo Møhl, red.

  Sexologi

  Faglige perspektiver på seksualitet, 1055 s, ill. København: Munksgaard, 2019. Pris DKK 675

  ISBN 978-628-1348-9

  Denne boken henvender seg først og fremst til helsepersonell og andre fagpersoner som jobber med seksuell helse, og studenter innen helse- og omsorgsfagene. Dette er den første lærebok utgitt i Danmark som tar for seg hele sexologifeltet siden professor Preben Hertofts bok Klinisk sexologi fra 1976.

  Forfatternes intensjon med boken er å bidra til å styrke det sexologiske fagområdet i Norden med kunnskap om forebygging, forskning og klinisk praksis.

  Boken er bygget opp med fire hoveddeler: ulike perspektiver på seksualitet, seksualitetens uttrykk i menneskers ulike livsfaser, seksualitet ved helse og sykdom og kliniske sexologiske problemstillinger. Den har 44 kapitler skrevet av 39 forfattere, hvorav én ikke er dansk.

  Boken dekker alle de mest sentrale områdene innen sexologifeltet. De fleste kapitlene er godt illustrert med bilder og grafikk. Den gode strukturen, med logisk oppdelte kapitler, gjør boken oversiktlig. Til tross for at den er svært omfattende, er boken lett å slå opp i, og både det kunnskaps- og holdningsstoffet en søker er dermed lett å finne. Til sammen gir forfatterne et svært godt bidrag til faget seksuell helse. Et kunnskapsstoff som i alt for liten grad er satt på pensum (i alle fall i Norge), både innen medisinstudiet og de andre profesjonsutdanningene innen helse- og velferdsfagene. Boken er derfor et særdeles viktig og nødvendig bidrag som styrker det kunnskapsfeltet som omfatter seksuell helse.

  Særlig er kapitlene som omhandler kvinners seksualitet fine og etterlengtede bidrag. Dette er et område det fra før finnes lite om i nordisk litteratur.

  Boken er oppdatert med ny forskning. Den har bred dekning innen den danske sexologien. Og selv om samarbeidet og fagfeltet er svært godt samkjørt i hele Norden, ville boken antakelig fått ytterligere tyngde om flere bidragsytere også var fra de andre nordiske landene.

  Faglig sett er boken definitivt et svært kjærkomment og absolutt nyttig bidrag til sexologifeltet og viktig som pensumlitteratur for alle som studerer eller er opptatt av seksuell helse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media