Rettelse: Assistert befruktning blant kvinner med epilepsi

Sabreen Zaidan, Karl O. Nakken, Kari M. Lillestølen, Silje Alvestad, Morten I. Lossius Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 51–3.

I Tidsskriftet nr. 1/2020 på s. 51 skal det stå: Hos kvinnene med epilepsi var 96 av 1 510 barnefødsler (6,4 %) en følge av assistert befruktning, mens tilsvarende tall i den generelle befolkningen i samme periode var 28 547 av 1 052 901 (2,7 %) (p < 0,001).

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler