Minileder

Are Brean

Forside

Les mer om

Fra redaktøren

Ragnhild Ørstavik

Leder

Rune Sandbu
Marius Svanevik

Kommentar

Niels Gunnar Juel
Niels Gunnar Juel
Jose Hernán Alfonso
Teresa Løvold Berents

Rettelse

Jessica Viland
Jørund Langørgen
Øystein Wendelbo

Debatt

Kirsti Bjune
Ellen Høyer
Anne-Kristine Schanke
Petter Brandal
Trine Moholdt
Erik Ekker Solberg
Dagfinn Hessen Paust
Andreas Wahl Blomkvist
Sverre Eika

Kronikk

Bente Thorsen
Karin Frydenberg
Knut-Arne Wensaas
Line Cecilie Christiansen
Bodil Aasvang Olsen
Karsten Kehlet
Ellen Anita Fagerberg
Kjell Olav B. Svendsen
Tove Borgen
Eirik Viste
Tone Bruun
Britt Nakstad
Margrethe Greve-Isdahl
Heidi Hovde
Truls M. Leegaard
Elmira Flem
Pål Grøndahl
Ellen Wessel
Svein Magnussen

Fra andre tidsskrifter

Originalartikkel

Tuva Kolstad Hertzberg
Reidar Tyssen
Helge Skirbekk
Karin Isaksson Rø
Odd Bjørn Salte
Torgeir Thorson Søvik
Hilde Risstad
Jorunn Skattum
Ingvild Kristine Blom-Høgestøl
Inger Elisabeth Løkken Eribe
Jon A. Kristinsson
Tom Mala

Kort rapport

Anette Hylen Ranhoff
Hans Olav Hygen
Francesco Di Ruscio
Shilpa Rao
Bjørn Heine Strand

Klinisk oversikt

Radek Frič
Geir Ringstad
Per Kristian Eide
Gøran Paulsen
Haakon Breien Benestad

Kort kasuistikk

Jon Roger Eidet
Donata Biernat
Daniel Dahlberg
Markus K.H. Wiedmann
Øystein Kalsnes Jørstad

Medisinsk historie

Medisinen i bilder

Medisin og tall

Are Hugo Pripp

Intervju

Irene Thoresen Rønold

Reportasje

Irene Thoresen Rønold

Essay

Kristine Husøy Onarheim

I tidligere tider

Bjørn Guldvog
Hans Th. Waaler
Hans Erik Heier

Personlige opplevelser

Ida Marie Kristoffersen Mørk
Cato Innerdal

Legelivet

Språkspalten

Kashif Waqar Faiz

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Jan Ivar Røssberg
Marit Hafting

Ph.d.-disputaser

Minneord

Trond Oskar Aamo
Olav Spigset
Lars Slørdal
Jon Lamvik
Ole Rysstad
Pål Friis
Børre Kåss
Frode Gallefoss
Rune Haaverstad
Venny Lise Kvalheim
Terje Aass
Leidulf Segadal
Knut Sverre Andersen
Per K. Rønnevik
Hans Halvor Bjørnstad

Aktuelt i foreningen

Marit Hermansen
Marthe Helene Sandli
Sverre Vigeland Lerum
Ingvild Bjørgo Berg
Vilde Baugstø