De er nye ledere for allmennlegene

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Under Allmennmedisinsk våruke hadde både Norsk forening for allmennmedisin (Nfa) og Allmennlegeforeningen (Af) valg av ny leder, nestleder og styre forøvrig.

  NYVALGTE: Marte Kvittum Tangen og Nils Kristian Klev smiler etter at de ble valgt som ledere av henholdsvis Norsk forening…
  NYVALGTE: Marte Kvittum Tangen og Nils Kristian Klev smiler etter at de ble valgt som ledere av henholdsvis Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen. Foto: Vilde Baugstø.

  Nils Kristian Klev ble valgt til ny leder for Allmennlegeforeningen under landsrådsmøtet 8. mai. Han er fastlege i Røyken kommune og nestleder i Af-styret. Han overtar dermed stafettpinnen etter Tom Ole Øren som har vært leder siden 2016.

  – Takk for tilliten. Takk for at jeg får lov til å føre kontinuiteten videre, jeg har brettet opp ermene og er klar for å ta fatt på ferden, sa den nyvalgte lederen fra scenen.

  – Jeg har engasjert meg i Legeforeningen i lang tid og sett behovet for å finne en løsning på fastlegekrisen. Vi må jobbe for å bedre rammebetingelsene og styrke økonomien i ordningen, slik at vi både beholder de fastlegene som allerede finnes i dag, men også gjør det så attraktivt at vi får inn de nye vi trenger, sa Klev i etterkant av valget.

  Ivar Halvorsen, fastlege i Stavanger, ble valgt som nestleder. Halvorsen har hatt en rekke verv i Legeforeningen, sist som sentralstyremedlem og styremedlem i Af frem til 2015. Også han er sterkt engasjert i utfordringene i fastlegeordningen.

  – Vi trenger å vise de unge legene hvilke muligheter fastlegeyrket gir. Vi vet at mange liker den type jobb, men er usikre på rammebetingelsene, sa Halvorsen.

  Distriktsperspektiv

  Distriktsperspektiv

  Marte Kvittum Tangen ble innstilt av valgkomiteen som ny leder av Norsk forening for allmennmedisin og ble valgt under årsmøtet 9. mai. Hun overtar vervet etter Petter Brelin, som har vært leder siden 2015.

  – Selv om det blir vanskelig å springe like fort som det Petter har gjort, tror jeg vekslinga skal gå bra, sa den nyvalgte lederen.

  Kvittum Tangen var også valgkomiteens forslag til lederkandidat og ble valgt med akklamasjon. Hun har de siste fire årene vært leder av Hedmark legeforening, samt legevaktslege og fastlege ved Tynset legekontor.

  – Jeg har med meg et distriktsperspektiv, samtidig som jeg har jobbet mye med ulike verv i Legeforeningen. Jeg er klar for å jobbe mer med den type tillitsverv, sa Kvittum Tangen.

  Nytt styre i Af:

  Nytt styre i Af:

  Leder: Nils Kristian Klev

  Nestleder: Ivar Halvorsen

  Styrerepresentanter:
  Marit Karlsen
  Tor Magne Johnsen
  Marit Tuv
  Peter Christersson
  Elin Kjølstrød Ødemark
  Dragan Zerajic

  Vararepresentanter:
  1. Kirsten Rokstad
  2. Ronny Cassells
  3. Eli Øvstedal

  Nytt styre i Nfa:

  Nytt styre i Nfa:

  Leder: Marte Kvittum Tangen
  Nestleder: Torgeir Hoff Skavøy

  Styrerepresentanter:
  Ståle Sagabråten,
  Kjartan Olafsson
  Sirin Johansen,
  Katrine Prydz
  Anette Fosse

  Vararepresentanter:
  1. Vara: Elisabeth Stura
  2. Vara: Christina Stangeland Fredheim
  3. vara: Ingvild Vatten Alsnes

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media