Rettelse: En somnolent kvinne i 50-årene med akutt sirkulasjonssvikt

Jessica Viland, Jørund Langørgen, Øystein Wendelbo Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 837–41.

I Tidsskriftet nr. 9/2019 på s. 837 og 841 skal forfatterrekkefølgen være: Jessica Viland, Jørund Langørgen, Øystein Wendelbo.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler