()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Risikoen for død og kardiovaskulære hendelser synes å være omtrent den samme etter kateterablasjon som ved medikamentell behandling av atrieflimmer. Dette viser en ny studie.

  Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix
  Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix

  Atrieflimmer kan behandles med kateterablasjon, dvs. å lage en minimal vevsskade i det området som mistenkes å starte eller opprettholde de elektriske stimuli som gir atrieflimmer. Dermed gjenvinnes regelmessig hjerterytme, men langtidseffekten på dødelighet og forekomst av hjerneslag, blødninger og hjertestans er ikke avklart.

  I en multisenterstudie ble rundt 2 200 pasienter med atrieflimmer randomisert til kateterablasjon eller behandling med rytme- og/eller frekvenskontrollerende legemidler etter gjeldende retningslinjer (1). Etter en median oppfølgingstid på fire år inntraff død, funksjonsnedsettende hjerneslag, alvorlige blødninger og hjertestans hos hhv. 8,0 % og 9,2 % av pasientene (p = 0,30). Det var færre residiv av atrieflimmer i ablasjonsgruppen enn blant dem som fikk legemidler, hhv. 50 % og 70 % (p < 0,001). Rundt 300 pasienter som ble randomisert til legemidler, fikk ablasjonsbehandling i løpet av oppfølgingstiden.

  – Pasienter med samtidig alvorlig hjertesvikt og atrieflimmer kan se ut til å ha bedre overlevelse ved ablasjon, sier Dan Atar, som er professor ved Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Denne studien hadde som hensikt å se om «vanlige» pasienter med atrieflimmer fikk økt overlevelse av ablasjon, men studien mislyktes med å vise dette, blant annet på grunn av den store overkrysningsraten, sier han.

  – Det er vist i mange studier at kateterablasjon ved atrieflimmer er bedre for å holde pasienter i sinusrytme. Denne studien bekrefter at ablasjon er et foretrukket behandlingsvalg hos symptomatiske pasienter som har prøvd medikamentell behandling, sier Atar.

  – Etablert praksis ved symptomatisk atrieflimmer i Norge er først å forsøke rytmestabiliserende legemidler. Dersom denne behandlingen ikke virker og pasienten ikke er skrøpelig, kan ablasjon forsøkes, sier Atar.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media