Tusen takk for tilliten

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Og tusen takk for et godt landsstyremøte! Vest-Agder legeforening la en flott ramme rundt disse tre dagene – med raushet og finesse.

  Det viser seg at selv sørlendinger ikke kan garantere knallvær – men vi kunne spasere tørrskodd til Kilden Teater- og Konserthus, og det nye sentralstyret kunne avfotograferes i godt vær.

  Disse tre dagene inneholdt alt et landsstyremøte kan by på; gode innlegg, spissede debatter, forslag og støtteerklæringer. Når sentralstyret er på valg, er det alltid temperatur og oppmerksomhet. Vi er heldige som har mange godt kvalifiserte og motiverte kandidater som stiller sin kompetanse og ressurs til disposisjon for foreningen. Det er en styrke. Landsstyret må likevel ta det vanskelige valget mellom gode kandidater og har valgt et godt og kompetent sentralstyre for de kommende to årene. Jeg vil på vegne av oss alle takke for tilliten. Vi skal brette opp ermene, for landsstyret har vedtatt et ambisiøst arbeidsprogram for de kommende to årene.

  Åpningen av landsstyret satte en god tone for dagene. Våre priser gir en fin anledning til å vise fram dyktige og dedikerte kolleger. Prisen for forebyggende medisin gikk til Mette Lyberg Rasmussen og Gudrun Dieserud for artikkelen «Etterlattes erfaringer ved selvmord hos unge menn», og Hilde Engjom fikk Marie Spångberg-prisen for sitt arbeid med risikoen for potensielt livstruende tilstander ved svangerskapsforgiftning. Det hele ble kronet med en velfortjent lederpris til avdelingssjef Nezar Raouf, som var nominert av et samlet kollegium ved akuttmedisinsk avdeling ved sykehuset på Kalnes. Landsstyret gikk deretter rett inn i debatten om samhandling, og ekspertpanelet ble utfordret av mange engasjerte innlegg. Det synes klart at vi må gå fra svarteperspill og oppgaveoverføring til ansvars- og oppgavefordeling. Men da trengs andre virkemidler enn vi har i dag.

  Legeforeningens internasjonale arbeid har vært tema på flere landsstyremøter. Vi fikk en engasjert debatt om menneskerettigheter, global helse og klima. Menneskerettighetene er under press i hele verden, også for leger. Legeforeningen vil gjenopprette et utvalg for menneskerettigheter fra 1. september 2019.

  Den siste debatten på landsstyremøtet om inngangen til arbeidslivet for nyutdannede leger, ble engasjert og krevende. Det forelå flere forslag til vedtak, da landsstyret vedtok å utsette saken. Debatten har likevel gitt verdifulle bidrag til det videre arbeidet som vil skje både i sentralstyret og forhandlingsutvalgene i tiden som kommer, for å sikre trygge og forutsigbare arbeidsforhold for unge leger.

  Jeg vil takke Vest-Agder legeforening nok en gang for et flott arrangement, og jeg vil takke sekretariatet for gjennomføringen. Men først og fremst vil jeg takke alle landsstyredelegatene for engasjementet og det dere har gitt av dere selv disse dagene. Vi er alle litt slitne, noen er lettet, mens andre hadde ønsket seg noe mer – slik det alltid vil være i Legeforeningens øverste forsamling når stemmene er avgitt. Men vi har tatt viktige valg, vi har gått noen skritt lenger, og et flott nytt sentralstyre er klare til å ta fatt 1. september.

  God sommer!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media