Se artikkelen og alle kommentarer

Arbeidsrelatert håndeksem

Jose Hernán Alfonso, Teresa Løvold Berents Om forfatterne

Figurtekst til Figur 2 i vår artikkel er ikke korrekt (1). Korrekt undertekst skal være: «Figur 2. Eksempel på kontakteksem hos en frisør».

Bildet kan representere ulike varianter av håndeksem uavhengig av etiologi. Klinisk er det ingen klar sammenheng mellom håndeksemets morfologi og etiologi. Efflorescensene er ikke riktig beskrevet. Vi beklager denne feilen.

1

Kvam MS, Alfonso JH, Berents TL et al. Arbeidsrelatert håndeksem. Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.18.0213. [PubMed][CrossRef]

Kommentarer

(0)

Anbefalte artikler