Les mer om

Les mer om
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Legeliv før og nå

  Legeliv før og nå

  Leger skal være både medmenneske og lege, sa Per Fugelli i sin tale til avgangskullet ved Universitetet i Oslo i 1969. Det er legers plikt å si fra om urett, mener Hanne Heszlein-Lossius, som har erfaring fra både Berlevåg, Gaza og gresk flyktningleir. Som fastlege i Lyngen kommune jobber Bjarte Skille døgnet rundt i to uker – før han tar fire uker fri. Gode kolleger er gull verdt når det stormer som verst – slik det gjorde utenfor Hustadvika.

  Opplever unge leger mindre stress enn før? En studie blant norske leger ti år etter eksamen kan tyde på det. Leger utdannet i 1999 oppga mindre stress knyttet til arbeidsbelastning og hjemmesituasjon enn leger utdannet seks år tidligere. Kortere arbeidstid, færre barn og mer støtte fra kolleger og partner hadde sammenheng med mindre jobb–hjem-stress.

  Originalartikkel: Jobb–hjem-balanse i to kohorter av norske leger
  Intervju: – Verden må få vite hva som skjer
  Reportasje: Fastleger i nordsjøturnus
  I tidligere tider: Gratulerer som ferdig lege?
  Personlige opplevelser: Refleksjoner fra en storm

  Laparoskopisk fedmekirurgi

  Laparoskopisk fedmekirurgi

  Fedmekirurgi kan utføres laparoskopisk med relativt få komplikasjoner og kort liggetid i sykehus. Det viser en gjennomgang av data om 2 127 pasienter operert ved Oslo universitetssykehus i perioden 2004–14. 512 av dem hadde BMI > 50 kg/m2 og mer enn halvparten fedmerelaterte følgesykdommer. Fire inngrep ble konvertert til laparotomi. Hos 209 pasienter ble det registrert komplikasjoner, hvorav 75 var alvorlige. Seks pasienter døde. Forekomsten av komplikasjoner gikk ned i løpet av perioden.

  Leder: Fedmekirurgi i Norge – fritt fram?
  Originalartikkel: Fedmekirurgi ved Oslo universitetssykehus 2004–14

  Muskelstølhet eller rabdomyolyse?

  Muskelstølhet eller rabdomyolyse?

  Muskelstølhet er et fysiologisk fenomen som gjerne oppstår 8–12 timer etter uvant og hard trening. Mekanismen synes å være uavhengig av skader i muskelfibre og klassisk inflammasjon i muskelvev. Rabdomyolyse er en intracellulær patologisk tilstand i muskelceller som medfører muskelsmerter, redusert muskelkraft og frigjøring av myoglobulin og kreatinkinase. Tilstanden krever ofte sykehusinnleggelse og intravenøs behandling for å unngå nyreskade, og gjenopptreningen kan ta lang tid, ofte måneder. Muskelstølhet og rabdomyolyse kan opptre samtidig.

  Klinisk oversikt: Muskelstølhet og rabdomyolyse

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media