Minileder

Are Brean

Forside

Les mer om

Fra redaktøren

Ragnhild Ørstavik

Leder

Liv Bente Romundstad
Astri Maria Lang
Bjørn Olav Åsvold

Kommentarer

Malin Eberhard-Gran

Rettelse

Debatt

Arne Stray-Pedersen
Claus Møller
Charlotte De Lange
Bernt J. Due-Tønnessen
Jens B. Grøgaard
Olav H. Haugen
Omar Hikmat
Ruby Mahesparan
Lil-Sofie Ording Müller
Arne Kristian Myhre
Mia Cathrine Myhre
Bård Nedregaard
Solveig Marianne Nordhov
Torleiv Ole Rognum
Karen Rosendahl
Tomas Sørbø
Mary Jo Vollmer-Sandholm
Stein Magnus Aukland
Anne Eskild
Atle Klovning
Elisabeth Swensen
Kjell Å. Salvesen
Didrik Magnus Steinskog
Erik Ekker Solberg

Kronikk

Fra andre tidsskrifter

Originalartikler

Pål Gunnes
Jacob Thalamus
Daniela Melichova
Slobodan Calic
Ole Johan Jakobsen
Tomas Larsen
Jarle Jortveit
Jarle Jortveit
Gunnar Wik
Jostein Strand Ødegaard
Vasilis Sitras
Karl Viktor Perminow
Henrik Holmstrøm

Kort rapport

Jarle Jortveit
Leif Eskedal
Jakob Klcovansky
Gaute Døhlen
Henrik Holmstrøm

Oversiktsartikkel

Sigrun Henjum
Marianne Hope Abel
Helle Margrete Meltzer
Lisbeth Dahl
Jan Alexander
Liv Elin Torheim
Anne Lise Brantsæter

Klinisk oversikt

Noe å lære av

Benedikte Therese Smenes
Hans Martin Flade
Steven Kudra
Matthias Heigert
Anders Winnerkvist
Bjørnar Grenne

Kort kasuistikk

Jens Vikse
Charlotte Sæland
Christer Ogne
Ole Jacob Greve
Svein Joar Auglænd Johnsen

Medisinen i bilder

Claus Klingenberg
Thorsten Koehler
Jan Due

Medisin og tall

Intervju

Charlotte Lunde

Essay

Anna Luise Kirkengen

Legelivet

Victoria Schei
Berit Bringedal

Språkspalten

Ketil Slagstad

Tidligere i Tidsskriftet

Julie Didriksen

Anmeldelser

Ph.d.-disputaser

Minneord

Finn Olav Levy
Jan-Bjørn Osnes
Tor Skomedal
Åsmund Reikvam
Ivar Prydz Gladhaug
Hege Thoresen
Jørg Mørland
Finn Wisløff
Olav Dajani
Tormod Guren
Sonja Heyerdahl
Oscar Heyerdahl
Gyrid Gylseth
Ruth Langholm
Kirsti Løken
Inger Helene Vandvik
Karen Helene Ørstavik
Frøydis Langmark

Aktuelt i foreningen

Lisbet T. Kongsvik