Rettelse: Det er ikke størrelsen det kommer an på

Jo Røislien Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1955.

I Tidsskriftet nr. 20/2018 på s. 1955 skal det stå: Republikaneren Alfred Landon kom til å vinne klart over demokraten Franklin D. Roosevelt.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler