Rettelse: Det er ikke størrelsen det kommer an på

Jo Røislien Om forfatteren

Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1955.

I Tidsskriftet nr. 20/2018 på s. 1955 skal det stå: Republikaneren Alfred Landon kom til å vinne klart over demokraten Franklin D. Roosevelt.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler