Les mer om

Artikkel

Hjertesykdom blant voksne og barn

Takotsubosyndrom er en akutt hjertesykdom med symptomer og funn som kan ligne dem ved akutt hjerteinfarkt. Men angiografi vil vise åpne koronararterier, og den regionale dysfunksjonen av venstre ventrikkel har et omfang som er langt større enn distribusjonsområdet for en enkel koronararterie. Leger i Arendal beskriver 90 slike pasienter fra Agder og Telemark.

De fleste alvorlige medfødte hjertefeil hos barn oppdages før utskrivning fra barseloppholdet, men nesten halvparten diagnostiseres utenom rutineundersøkelser. Forekomsten av endokarditt hos barn i Norge er lav, og de fleste pasientene har også medfødt hjertefeil.

Debatt: Hjertestans i idrett
Originalartikkel: Takostubosyndrom ved Sørlandet sykehus Arendal 2010-16
Originalartikkel: Diagnostikk av alvorlige medfødte hjertefeil i Norge 2016
Kort rapport: Forekomst av infeksiøs endokarditt hos barn
Kort kasuistikk: Aneurismer i koronararterier

Jodmangel

Inntaket av jod er utilstrekkelig blant flere grupper i Norge. Nordmenn med lavt inntak av melk og mager fisk er særlig utsatt for jodmangel. Dette viser en oversikt over nyere studier.

Utilstrekkelig jodinntak er spesielt bekymringsfullt hos kvinner i fertil alder. Utsatte grupper bør anbefales inntak av jodrike matvarer eller jodtilskudd. Inntaket er sårbart for endringer i kostvaner og jodinnholdet i matvarene. Økt jodering av salt, slik Verdens helseorganisasjon anbefaler, bør vurderes også i Norge.

Leder: Mer jod til saltet
Originalartikkel: Er inntaket av jod i befolkningen tilstrekkelig?

Hva kompleksitetsteori kan lære oss

Et komplisert system kan ikke forklares ved å studere enkeltkomponentene isolert. Medisinsk vitenskap omhandler komplekse systemer som ikke kan beskrives, forstås og analyseres kun med reduksjonistiske forklaringsmodeller, skriver Jan Prag Antonsen, anestesilege ved Oslo universitetssykehus. Kompleksitetsteori representerer et nytt tankesett og kan brukes til å studere ulike systemer innen molekylærbiologi, sykdomsprosesser og sykehusorganisering.

Kronikk: Hva kompleksitetsteori kan lære oss om sykdom og organisering

Anbefalte artikler