Thoralf Christoffersen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Så er Thoralf død. Vi visste jo at det ville komme snart, men hadde håpet å få beholde ham litt til. For selv om han var bundet til sengen den siste tiden, var han fortsatt den samme gode og engasjerte pappa, bestefar, venn og kollega. Han døde 29. oktober, 77 år gammel.

  Thoralf var ekte sarping. Han var flink på skolen, aktiv i det kristelige skolelaget og en lovende friidrettsutøver. Spesielt var han god på 200-meteren. Han studerte medisin ved Universitetet i Oslo og var en av de første som hoppet av studiet for å påbegynne en forskerkarriere. Han fullførte medisinerstudiet og turnustjenesten, var i flere år lege ved helsetjenesten for studenter på Blindern ved siden av forskningen og fulgte godt med i klinisk medisin.

  Han ble professor i farmakologi ved Farmakologisk institutt ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, og vinklet forskningen sin mot kreft. Tidlig på 70-tallet viste han at endringer i cellulær signaltransduksjon kunne spille en sentral rolle i karsinogenese, og senere arbeidet han og forskningsgruppen med spørsmål rundt samspillet mellom ulike signalmekanismer som regulerer cellevekst. Forståelsen av disse mekanismene har dannet grunnlag for ny terapi. Thoralf var en genuin forsker, primært opptatt av å løse problemer og lite interessert i ytre heder og ære. Mange stipendiater har hatt glede av hans klokskap, klarsyn og gode formuleringsevne. Han hadde den ekte forskers kritiske distanse til sine egne resultater, og han var en god og avholdt foreleser.

  Thoralf var en aktiv mann. Han hadde stor glede av både bildende kunst og musikk. Hans engasjement for rettferdighet, solidaritet og medmenneskelighet førte ham til venstresiden i politikken, og han var med og stiftet SV-laget på Romsås i begynnelsen av 70-årene. Han var også aktiv i Norske leger mot atomvåpen. Senere flyttet han med sin kjære Bjørg til Rodeløkka og bodde resten av livet i et nydelig renovert gammelt hus i Fjellgata. Hans store sorg i livet var at Bjørg døde allerede i 2000.

  Vitenskapsmannen Thoralf hadde en enkel kristentro uten dogmer og læresetninger. Den hjalp ham når det røynet på. Selv var han en trygg og sterk bastion for barn, barnebarn, venner og kolleger. Vi står sammen med familien i sorgen og savnet etter Thoralf.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media