Chemsex på norsk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bruk av narkotiske stoffer under sex innebærer enkelte helserisikoer. Som leger kan vi hjelpe folk til å beskytte seg. Hva vi kaller fenomenet – chemsex, kjemsex eller dopsex – har betydning for om vi når ut til gruppene vi ønsker å hjelpe.

  Illustrasjon: gala2205/iStock
  Illustrasjon: gala2205/iStock

  Bruk av rusmidler i forbindelse med sex er ikke noe nytt fenomen. I visse undergrunnsmiljøer, særlig i storbyer, har det vokst frem en praksis der bestemte rusmidler brukes under sex, gjerne gruppesex og gjerne over lengre tidsrom. Den første norske studien av denne praksisen ble nylig publisert i Tidsskriftet (1). Jeg har tidligere argumentert for at det er viktig for leger å vite om fenomenet fordi vi har kunnskap som kan hjelpe folk til å ta trygge(re) valg (2). Dersom vi møter personene på en åpen måte, kan vi spille en viktig rolle i skadereduserende arbeid.

  Både i klinisk og forskningsmessig sammenheng har vi behov for en entydig term med en presis definisjon. På engelsk er termen chemsex etablert, og den blir i Oxford Dictionary of English definert som «sexual activity engaged in while under the influence of stimulant drugs such as methamphetamine or mephedrone, typically involving several participants» (3). Ifølge ordboka er ordet en sammensmelting av chemical og sex. Chemsex brukes allerede i norsk forskning (1) og av aktivister i Chemfriendly, en gruppe som jobber med skadereduserende tiltak (4), men i tråd med det svenske kemsex har jeg tidligere foreslått kjemsex som norsk term (2). I sammensetninger på svensk brukes kem- for kemisk (5).

  Norsk avløserord

  Norsk avløserord

  Jeg sendte en forespørsel til Språkrådet om forslag til et norsk avløserord. I svaret (personlig meddelelse) sto det følgende:

  Vi er glad for at du ønsker et godt norsk ord for «chemsex». Kandidaten «kjemsex» er uheldig fordi det inneholder «kjem-», en språklig kortform som er fremmed i norsk (i motsetning til i engelsk). Kortformen «chem» i engelsk blir gjerne oversatt med adjektivet «kjemisk» eller substantivet «kjemi» (chem lab > kjemilab). Når det er sagt, er «kjemisk sex» og «kjemisex» ikke særlig gode alternativer. Et alternativ kunne være kortformen «kjemo-», som man finner i noen fremmedord i norsk, f.eks. «kjemoterapi». I så fall kan man se for seg «kjemosex» som en norskspråklig kandidat. Imidlertid er ikke ordet særlig tilgjengelig og selvforklarende. I artikkelen nevner du «stoffsex» og «dopsex», og de er mer forståelige, etter vårt syn, og de er heller ikke opptatt i en annen betydning. Legg imidlertid merke til at man bør skille mellom aktiviteten og substansen, også språklig. Aktiviteten kan hete «stoffsex» og «dopsex», mens substansen kan hete «sexdop» eller «sexstoff». Ordet «sexdop» er også i bruk i flere norske aviser når det er substansen man omtaler, ifølge medietjenesten Retriever. Det taler for termparet «dopsex» og «sexdop».

  Det er flere problemer med termene dopsex og stoffsex slik jeg ser det. Først og fremst er de for upresise: Dop og stoff betyr ‘narkotisk stoff/middel’ (6, 7) og omfatter langt flere substanser enn de som er assosiert med ovennevnte praksis, eksempelvis heroin og cannabis. Dop klinger dessuten noe odiøst. Russex er et annet alternativ, men rus er ‘tilstand fremkalt av bruk av alkohol, narkotika eller annet rusmiddel’ (8). Altså blir russex en enda videre term.

  Én felles term

  Én felles term

  Andrés Lekanger, som er aktivist i Chemfriendly, har spurt hvorfor man ikke bare kan bruke termen chemsex, siden den er etablert i miljøet og blant helsepersonell som jobber med gruppen. Han frykter at det fort kan bli slik at helsepersonell tar i bruk ett sett med termer for å beskrive praksisen, mens deltakerne i miljøene selv bruker et annet. Poenget hans er at dette kan skape distanse og misforståelser mellom helsepersonell og dem man ønsker å nå ut til (personlig meddelelse).

  Spørsmålet er betimelig – og overførbart til andre områder av medisinen. Skadereduserende arbeid handler nettopp om å møte folk der de er. Da er distanserende språkbruk lite hensiktsmessig. At det nå foreligger en vurdering fra Språkrådet om at kjemsex ikke er en egnet term, taler for at vi bør bruke chemsex også på norsk. Termen er tilstrekkelig presis, tilpasset praksisens skiftende karakter, ikke-stigmatiserende og allerede i bruk i miljøene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media