m2019/1
Minileder
Les mer om
Fra redaktøren
Leder
Kommentarer
Rettelse
Debatt
Kronikk
Originalartikler
Klinisk oversikt
Noe å lære av
Kort kasuistikk
Medisinen i bilder
Medisin og tall
Intervju
Essay
Medisinsk etikk
Personlige opplevelser
Språkspalten
Legelivet
Tidligere i Tidsskriftet
Anmeldelser
Ph.d.-disputaser
Minneord

Lauritz Bredrup Dahl

Geir Ketil Røste

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media