Revmatologi på dansk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Anne Voss, Claus Manniche, Dženan Mašić et al.

  Reumatologi

  4. utg. 543 s, tab, ill. København: FADL's Forlag, 2018. Pris DKK 800

  ISBN 978-87-7749-969-2

  Denne danske læreboken i revmatologi består av 27 kapitler om revmatologiske sykdommer. Rundt 50 forfattere bidrar og kommer utelukkende fra det danske revmatologiske miljøet. Målgruppen er angitt til å være leger, men også kiropraktorer, fysioterapeuter og andre med interesse for revmatologi. Boken brukes i spesialistutdannelsen for faget revmatologi i Danmark, og som oppslagsverk for ortopeder og allmennleger. Den virker også adekvat for leger i Norge, hvor vi ikke har noe tilsvarende.

  Fem av kapitlene er nye i den fjerde utgaven, som tyder på at redaktørene foretok større grep for å tilpasse boken til dagens behov. Dette mener jeg de har lyktes med. Teksten er ikke tung, og de mange illustrasjonene og pasienthistoriene gjør den meget lesbar. Referansene er fåtallige, men relevante.

  I starten finnes det noen få temaovergripende kapitler: om smerte i ett ledd, i flere ledd og ryggsmerter. Disse kapitlene er symptomorienterte, det er en nyttig tilnærming. I ett av kapitlene belyses betydningen av kontekstuelle faktorer slik som alder eller leddsmertens karakter ved enkelte artrittsykdommene. Dette er en god tilnærming til lesere med mindre klinisk erfaring. Ellers er det viet mye plass til ryggsykdom, og det er et eget kapittel om steroidinjeksjoner i ledd. Det er fint med et kapittel som omtaler farmakologisk smertebehandling.

  En rekke generelle og mer spesifikke behandlingsprinsipper presenteres uten hierarkisk prioritering. Avsnittet om pasientutdannelse og mestring er imidlertid fortsatt ganske kort, jeg tror dette blir utvidet i neste utgave.

  Det er fint at noen av spørsmålene som inngår i kartlegging av pasientens helsetilstand, for eksempel med hensyn til smerte, tretthet eller fysisk funksjonsnivå, er inkludert i utgivelsen. Da kan leseren lett orientere seg på innholdet i spørsmålene som stilles til pasienten under rutinebehandling eller til forskningsformål.

  Enkelte skjønnhetsfeil blir det her som i alle fagbøker. Jeg stusser for eksempel over at det fortsatt hevdes at en pasient med revmatoid artritt i gjennomsnitt lever 10 år kortere sammenlignet med befolkningen. Dette gjelder ikke lenger med dagens moderne leddgiktbehandling!

  Boken blir sikkert litt for omfattende for de fleste medisinerstudenter som leser til faget revmatologi, og fremstår som best egnet for lesere som ønsker å sette seg raskt inn i et fagfelt, eller som vil repetere kunnskap.

  Anbefales!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media