Geir Ketil Røste

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidligere klinikksjef Geir Ketil Røste, født 13.3.1957 på Gjøvik, døde 3.8.2018 – bare 61 år gammel. Geirs engasjement og mange talent viste seg tidlig. Han ble ansatt som journalist i lokalavisen bare 20 år gammel, var stortingsmedarbeider i Nationen i 1 ½ år og var senere desksjef i Arbeiderbladet i tre år. På begynnelsen av 1980-årene var han informasjonsmedarbeider i Arbeiderpartiet og såkalt «veskebærer» og taleskriver for Gro Harlem Brundtland. Han var også meget interessert i sang og musikk, spesielt opera. Han studerte medisin i Oslo og startet under studiet sitt doktorarbeid.

  Med doktorgrad i nevroanatomi fra 1990 hadde Geir en solid plattform da han startet på spesialistutdanning ved nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet. Han ble spesialist i nevrokirurgi i 1998. Det var særlig innen feltet funksjonell nevrokirurgi han gjorde sin største innsats for pasienter med smerter/spasmer, epilepsi og Parkinsons sykdom ved å innføre og systematisere ny behandling.

  Med bakgrunnen fra politikken var det naturlig at han engasjerte seg i tillitsmannsarbeid gjennom en årrekke. Som assistentlege var han forhandlingsleder for Ylf ved Rikshospitalet, og i 1996–2001 var han medlem av Legeforeningens forhandlingsutvalg og representerte Legeforeningen i sentrale lønnsforhandlinger. Han var hovedtillitsvalgt for Overlegeforeningen og Akademikerne ved Rikshospitalet. I 2001 ble han valgt til nestleder i Norsk overlegeforening og dermed også medlem av Legeforeningens landsstyre. Han har sittet i Overlegeforeningens lederutvalg, spesialitetskomiteen i nevrokirurgi og styret i Norsk nevrokirurgisk forening. Han har også vært styremedlem ved Rikshospitalet og Spesialsykehuset for epilepsi.

  Geirs organisasjonstalent og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig var også med på å føre ham frem til kliniske lederstillinger, først som seksjonsoverlege, så avdelingssjef ved Nevrokirurgisk avdeling og fra 2005 Klinikksjef ved Nevroklinikken på Rikshospitalet.

  Etter at han sluttet ved sykehuset, har han de siste årene engasjert seg i toppidrett, kultur og sine to kjære barn. Vi vil huske Geir som en kunnskapsrik, velformulert og hardtarbeidende kollega.

  Vi lyser fred over hans minne.

  På vegne av Norsk nevrokirurgisk forening

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media